ACADEMIA

Opis

Projekt Academia so izmenjave in študijski obiski evropskih kariernih svetovalcev ter šolskih svetovalnih delavcev.

Več na: www.ess.gov.si/ncips/ncips/academia

Cilji projekta

  • Priprava evropskih programov usposabljanja za poklicne svetovalce.
  • Promocija izmenjav dobrih praks med evropskimi poklicnimi svetovalci.
  • Vzpostavitev formalnih in neformalnih mrež med evropskimi svetovalci.

Ključne informacije

NCIPS / Euroguidance Slovenia sodeluje v Academii od leta 2008 kot gostitelj evropskih svetovalcev, v letu 2010 pa je prvič tudi slovenskim svetovalcem omogočili usposabljanje v tujini.