Banka turističnih priložnosti Slovenije

Opis

Banka turističnih priložnosti Slovenije (BTPS) je projekt za povečanje inovativnega potenciala slovenskega turizma. Osnovna naloga je pospeševanje nadzorovanega pretoka informacij o perspektivnih idejah zato, da se srečajo pravi ljudje in prava sredstva za uresničitev idej v slovenskem turističnem prostoru. Uporabniki (komitenti) vlagajo idejne in energijske pologe, BTPS pa skrbi za komunikacijo s komitenti in drugimi javnostmi. Banka tudi ocenjuje pologe, predlaga povezave, dodeljuje status obetavnega pologa in pomaga pri izbiri prejemnikov sredstev energijskih pologov. Poleg pologov pa BTPS nudi še vrsto drugih možnosti za vse tiste, ki bi radi s svojimi idejami izboljšali slovenski turizem. Z borzo turističnih produktov omogoča spletno komuniciranje med ponudniki turističnih storitev na turistično neocenjenih območjih Slovenije, kar bo pripomoglo k večjemu povezovanju lokalnih turističnih storitev v turistične produkte in k njihovi ponudbi na trgu. K sodelovanju so vabljene turistične agencije ter tudi vsi drugi posamezniki in organizacije, ki ponujajo nove turistične produkte na območjih, kjer se turizem šele razvija.

Več na: www.btps.si

Kontaktna oseba: 
Dejan Križaj
Telefon: 041 317 946
E-pošta: Dejan.krizaj@Gmail.com

Cilji projekta

Dolgoročna namena projekta (ali širše rečeno "gibanja") BTPS sta postati centralno informacijsko vozlišče za priložnosti na vseh področjih slovenskega turizma in prispevati h konkretnim in inovativnim spodbudam turističnim ponudnikom v obliki slovenskega turističnega inkubatorja, ki bo pripomogel k učinkovitim zagonom idej in podjetij.