Euroguidance

Opis

Euroguidance je ime, ki si ga je nadela mreža poklicno informativnih centrov, ki deluje pod okriljem Evropske komisije, Direktorata za zaposlovanje in katerih glavna naloge je zbiranje in posredovanje informacij o možnostih izobraževanja in usposabljanja v državah članicah Evropske unije, državah EFTA in pridruženih članicah Evropske unije, ter Švice.

Tako je danes v tej mreži 34 držav, ki zagotavljajo informacije predvsem kariernim svetovalcev in drugim, ki delajo na tem področju, ne pa toliko uporabnikom samim.

Več na: www.euroguidance.net

 

Cilji projekta

Vse evropske države imajo vsaj en Euroguidance center, ki državljanom zagotavlja informacije o možnostih usposabljanja in izobraževanja v drugih evropskih državah. Posamezni centri preko te mreže zainteresiranim v drugih evropskih državah posredujejo informacije o možnostih svetovanja, poklicnega usposabljanja in izobraževanja v lastni državi. Hkrati ti centri povezujejo svetovalce in svetovalne službe v različnih evropskih državah.

Evropska komisija vidi v delovanju te mreže mehanizem za pospeševanje pretoka učencev, študentov, učiteljev in mladih delavcev med evropskimi državami.