EuroSkills

Koncept

Euroskills je tekmovanje mladih med 18 in 25 let v poklicnih spretnostih. Od tekmovalcev se pričakuje, da že imajo razvite poklicne spretnosti, torej gre za tekmovalce, ki so že zaposleni oz. že imajo delovne izkušnje. Poudarek je na aplikativnih znanjih in v tem smislu so sestavljene tudi tekmovalne naloge.

Glavni cilj tekmovanja je promocija poklicev, ki so bodisi deficitarni, redki, ali imajo nižji družbeni ugled. Pobudo za EuroSkills, ki je privič potekal leta 2008, je prišla iz strani takratnega Evropskega komisarja za izobraževanje in kulturo Jana Figela.

Ideja EuroSkills, tekmovanj je skladna z idejo WorldSkills tekmovanji, ki imajo po svetu že več kot 50 letno tradicijo. Slednje ima začetke v letu 1946, ko je v Španiji izredno primanjkovalo delavcev s poklicno izobrazbo. José Antonio Elola Olaso, takratni generalni direktor španske mladinske organizacije je uvidel, da je potrebno prepričati mlade, njihove starše, učitelje in bodoče delavce, da njihova bodočnost temelji na učinkovitem sistemu poklicnega izobraževanja. Tekmovanje v poklicnih spretnostih se je zdela najprimernejša oblika za dosego tega cilja: med mladimi bo izzvan tekmovalni duh, odrasli se bodo pogovarjali o tekmovanju, predstavljenih poklicih in rezultatih, obiskovalci pa bodo videli veliko različnih gospodarskih panog.

To enako idejo povzema tudi tekmovanje EuroSkills, saj je bilo organizirano prvič prav v času, ko v Evropi zaradi zmanjšanega vpisa mladih v programe poklicnega in strokovnega izobraževanja na trgu dela primanjkuje kadra s tako izobrazbo.

Organizacija

Pogoj za sodelovanje na EuroSkills tekmovanjih je članstvo v WSE (WorldSkills Eurpe). Vsaka država članica WSE ima uradnega in tehničnega delegata, le-ta pa prihajata iz organizacije (zavoda, društva, ipd.), ki ima podporo nacionalnega telesa (običajno ministrstva).

Slovenija je članica WSE postala le nekaj mesecev pred tekmovanjem EuroSkills leta 2008. Center RS za poklicno izobraževanje je za Slovenijo prevzel članstvo v tej organizaciji, uradni delegat Slovenije je direktor CPI Elido Bandelj, tehnični delegat Slovenije pa Miha Lovšin, CPI. Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih pri Ministrstvu za šolstvo in šport pa predstavlja nacionalno telo.

SloveniaSkills je sistem tekmovanj v poklicnih spretnostih na državni ravni, uspeh na teh tekmovanjih pa omogoča udeležbo na tekmovanju EuroSkills. Olimpijada poklicev se izvajajo le za tiste tekmovalne kategorije, ki se izvajajo na evropski (EUROKSILLS) in svetovni ravni (WORLDSKILLS). V letu 2014 je januarja na sejmu Informativa potekala Olimpijada poklicev v cvetličarstvu, informatiki in kamnoseštvu, do marca pa so se zvrstila še tekmovanja v lesarstvu, mehatroniki in aranžerstvu. Olimpijada poklicev v kuharstvu in strežbi je potekala že v letu 2013 v okviru tradicionalnega Gostinsko turističnega zbora.

Pravilnik o tekmovanju Sloveniaskills >>

Euroskills 2016

Od 1-3 decembra 2016, so se mladi iz vse Evrope, stari od 18 do 25 let, potegovali za naslove evropskih prvakov v poklicnih spretnostih. Tekmovanje je potekalo v Goethenborgu na Švedskem. Slovenijo je zastopalo 12 tekmovalcev, ki so tekmovali v devetih panogah: lesarstvo, mehatronika, cvetličarstvo, informatika, aranžerstvo, slikopleskarstvo, kuharstvo, strežba in kamnoseštvo.

Predstavitev tekmovalcev

Na spodnjih povezavah so predstavitve tekmovalcev, ki so se potegovali za naslove evropskih prvakov v poklicnih spretnostih Euroskills 2016.

Predstavitev tekmovalcev (video) >>

Spoznajte tekmovalce >>

 

Euroskills 2014

Euroskills 2012

Euroskills 2010

Euroskills 2008

 

Kontakt:
mag. Miha Lovšin
Telefon: 015864220
E-pošta: miha.lovsin@cpi.si

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada/Evropskega sklada za regionalni razvoj/Kohezijskega sklada. Več o projektu na www.cpi.si