Evropski teden poklicnih spretnosti (5. do 9. decembra 2016)

Evropski teden poklicnih spretnosti je pobuda Evropske komisije, katere namen je s kombinacijo dogodkov, ki potekajo po vsej Evropi, lokalno, regionalno in nacionalno, pripomoči k temu, da bi bilo poklicno izobraževanje in usposabljanje za kakovostno znanje in delovna mesta privlačnejšetako za podjetja kakor tudi za posameznike vseh starosti, ki se vključujejo na trg delovne sile. 

Šole se predstavljajo

Ekonomska-poslovni šolski programi

Srednja frizerska šola Ljubljana

Predstavitev šole

Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna

Predstavitev šole

Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana

Predstavitev šole

Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor

Predstavitev šole

Lesarska šola Maribor - Srednja in višja strokovna šola

Predstavitev šole

Srednja trgovska šola Maribor

Na šoli imamo učno prodajalno. Gre za popolno simulacijo prave prodajalne, ki smo jo uredili s pomočjo trgovskih družb TUŠ in SPAR. Prijazno pa so nam tudi pomagale številne gospodarske družbe in nam podarile izdelke oziroma trgovsko blago.

Tako lahko dijaki v praksi vadijo prodajo tudi v angleškem in nemškem jeziku, pospeševanje prodaje, aranžiranje in druge pomembne veščine. Hkrati gre za učinkovito povezovanje več programov – ekonomskih tehnikov, trgovcev, administratorjev in aranžerskih tehnikov.