Izbira poklica – izziv za prihodnost

Opis

Projekt promovira štipendiranje in deficitarne ter obetavne poklice glede na stanje v regiji

Več na: www.japti.si

Kontaktna oseba: 
Valentina, Lozar
Telefon: 01 589 18 88
E-pošta: Valentina.lozar@Japti.si

Cilji projekta

Promocija poklicev med mladimi, regionalni pristop, pridobivanje vajencev in motiviranje za večji vpis v poklicne šole, obrt kot podjetniška izbira.

Ključne informacije

Območna Obrtno-podjetniška zbornica Celje je pod okriljem JAPTI ter v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo RS končala izvajanje promocije poklicev med mladimi za leto 2008. V okviru kombiniranih predavanj, delavnic, prikazov poklicev iz prakse,  obiska mojstrov so se izvajale aktivnosti v petih slovenskih regijah, in sicer za osnovne šole, gimnazije, srednje poklicne in srednje strokovne šole. Skupaj smo v devetih šolah izvedli 12 delavnic s 325 učenci in dijaki.