Izvedba podjetniških vsebin na srednješolskem nivoju za nižje strokovno (poklicno) izobraževanje

Opis

V okviru tega projekta se izvajajo pilotne podjetniške vsebine za  nižje strokovno (poklicno) izobraževanje, izvaja se promocija podjetništva med vključenimi v poklicno izobraževanje. Pripravi se program izobraževanja ter izvede usposabljanje za prenos podjetniških vsebin na mentorje/ učitelje podjetniških vsebin. Poklici so lahko tudi podjetniško nadgrajeni.

Več na: www.japti.si

Kontaktna oseba: 
Dominika Sambolič
Telefon: 01 530 98 35
E-pošta: Dominika.sambolic@Japti.si

Ključne informacije

Izbrani pilotni podjetniški projekt vsebuje:

  • a) načine spodbujanja timskega dela med mladimi v povezavi s podjetništvom, razvijanjem inovat. mišljenja,
  • b) sodelovanje z gospodarstvom (delo na terenu v okviru podj.oz. inovat. projekta) ter sodelovanje, obisk vsaj ene raziskovalne institucije,
  • c) vključenost v redni šolski sistem, oz. udeležba v postopku vključevanja v redni šol. sistem (npr. v postopek potrjevanja predmetnika s strani pristojnih komisij),
  • d) vključenost  vsaj 20 dijakov na eno šolsko leto v pilotno izvedbo, 
  • e) spremljevalne aktivnosti (kot so tekmovanja, nastopi, prodaja izdelkov in storitev na trgu ipd.),
  • f) vključevanje najboljših gospodarstvenikov iz okolja (vsaj enega),
  • g) sodelovanje nosilca podjetniških vsebin z vsaj 3-letnimi izkušnjami s področja poučevanja podj. vsebin ter s področja sodelovanja pri uvajanju podj. v redni šolski sistem,
  • h) uporaba spletnih, prototipnih orodij.