MUNUS 2

Opis

Projekt je razdeljen na 6 vsebinskih področij (VP):                                  

  1. VP Kurikul
  2. VP Kakovost                                
  3. VP Mape učnih dosežkov dijakov in osebni izobraževalni načrt                        
  4. VP Priznavanje neformalnih znanj           
  5. VP Učna gradiva                         
  6. VP Promocija                          

Skozi projekt želimo izboljšati usposobljenost učiteljev in drugih izobraževalcev v sistemu izobraževanja in usposabljanja mladine in odraslih za uporabo najsodobnejših oblik in metod učenja in poučevanja ter izboljšati usposobljenost ravnateljev in drugih vodilnih delavcev za avtonomno vlogo vzgojno-izobraževalnih zavodov in sodelovanje z okoljem. Implementacija sistemskih sprememb je v veliki meri odvisna ravno od kadra, ki usposablja, saj je le-ta nosilec oziroma izvajalec sprememb.

Več na: munus2.tsc.si

Kontaktna oseba: 
Adrijana, Hodak
Telefon: 05 330 87 35
E-pošta: Adrijana.hodak@Tsc.si

Cilji projekta

Podpora uvajanju novih izobraževalnih programov s področja tehnike. 

Z izvedbo projekta MUNUS2 smo pričeli z usposabljanjem strokovnih delavcev za uvajanje novih izobraževalnih programov, ki upoštevajo potrebe delodajalcev in s tem zadovoljujejo zahteve gospodarstva. Z izpeljavo tega projekta rešujemo težavo starih izobraževalnih programov in uvajamo nov koncept izobraževanja na področju srednjega poklicnega in strokovnega šolstva.

Ključne informacije

Konzorcijski partnerji v projektu so: ŠC Novo mesto, ŠC Velenje, ŠV Ptuj, ŠC Celje, TŠC Nova Gorica, TŠC Kranj, ki sestavljajo Konzorcij šolskih centrov ter ostali konzorcijski partnerji: ŠC Ljubljana, SŠ za gostinstvo in turizem Maribor in Iskra Avtoelektrika kot predstavnik delodajalcev. Konzorcijski partnerji so nosilci določene aktivnosti, znotraj katere se prepletajo vsebinska področja. Ta zajemajo: izvedbeni in odprti kurikul, ocenjevanje znanja, minimalne standarde, praktično usposabljanje z delom, mape učnih dosežkov dijakov in osebni izobraževalni načrt, priznavanje neformalno pridobljenega znanja, učna gradiva v različnih oblikah, evalvacijo in zagotavljanje kakovosti ter promocijo poklicnega in strokovnega izobraževanja.