Pomembni datumi za vpis v SREDNJE ŠOLE 2020/2021

Da bo vpis v srednje šole čim manj stresen, smo vam pripravili pregled pomembnih datumov za vpis v srednje šole v šolskem letu 2020/2021, na podlagi Rokovnika za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja ter gimnazij za šolsko leto 2020/2021.

1. Vpis podatkov o učencih 9.razreda osnovne šole in učencev z zaključeno osnovnošolsko obveznostjo, ki bodo nadaljevali izobraževanje v SŠ.
 •  13.1.2020
2.  Posredovanje podatkov o svetovalnih delovcih srednjih šol, ki vodijo vpis (elektronski naslovi).
 • 13.1.2020
3. Oblikovanje baze podatkov o učencih zaključnih razredov OŠ in učencev z zaključeno osnovnošolsko obveznostjo.
 • 31.1.2020
4. Informativni dnevu v srednjih šolah in dijaških domovih. 14. in 15. 2. 2020
5.  Seznanjanje učencev in staršev z vsebinami in glavnimi značilnostmi Razpisa za vpis v SŠ, posredovanje navodil svetovalcem.
 • 13.2.2020
6.  Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe za katere je to vpisni pogoj, ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š).
 • 4.3.2020
7.  Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja kandidatov za programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š).   med 11. in 21.3.2020
8. 

Izobraževanje svetovalnih delavcev srednjih šol za izvedbo prijav – vpisnega postopka.

   med 25. in 27.3.2020

9.  Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti ter izpolnjevanju posebnega vpisa za programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š).
 • 26.3.2020
10.  PRIJAVLJANJE ZA VPIS v 1. LETNIK SREDNJIH ŠOL za ŠOLSKO LETO 2020/2021.
 • 2.4.2020
11. Vnos podatkov o stanju prijav na dan 2.4.2020.
 • 8.4.2020 do 14ih
12.  Javna objava številčnega stanja prijav (spletna stran MIZŠ).      8.4.2020 do 16ih
13. Posredovanje sklepov svetov srednjih šol o morebitnih spremembah obsega vpisnih mest (samo predlogi za zmanjšanje).
 • 9.4.2020
14.  Javna objava sprememb obsega razpisanih mest (zmanjšanje) in stanja prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2020/2021 (spletna stran MIZŠ).
 • 17.4.2020
15. 

MOREBITNI PRENOSI PRIJAV ZA VPIS V SŠ ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021.

 • 23.4.2020
16.  Vnos podatkov o stanju prijav na dan 23.4.2020.
 • 24.4.2020 do 14ih
17.  Posredovanje sklepov svetov srednih šol o morebitnih spremembah obsega vpisnih mest (predlogi za povečanje).
 • 6.5.2020
18.  Soglasja k sklepom SŠ o omejitvah vpisa in spremembah obsega razpisanih mest (povečanje).
 • 21.5.2020
19.  Obveščanje osnovnih in srednjih šol o omejitvah in spremembah obsega razpisanih mest SŠ za šolsko let 2020/2021, javna objava omejitev vpisa (spletna stran MIZŠ).
 • 22.5.2020
20.  Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa.
 • 27.5.2020
21.  Prijavljanje za vpis (1) neuspešnih dijakov 1.letnika srednjih šol, ki se želijo preusmeriti in ponovno vpisati v 1.letnik (samo za šole brez omejitve vpisa), in (2) učence, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini.
 • 25.5.2020
22.  Vnos podatkov o stanju prijav na dan 25.5.2020.
 • 29.5.2020
23.  Vnos podatkov o zaključnih ocenah 9.razreda in posredovanje podatkov o dosežkih pri NPZ.
 • 12.6.2020 do 15. ure
24.  Oblikovanje baze podatkov o učencih zaključnih razredov OŠ in posredovanje na srednje šole.
 • 16.6.2019 do 6. ure
25.  Vnos podatkov o predvidenem številu ponavljalcev in izračun števila mest za 1. in 2. krog izbirnega postopka (šole brez omejitve vpisa tudi izračunajo število mest za 2.  krog).
 • 16.6.2020 do 14ih
26.  Posredovanje gradiva in podatkov potrebnih za izvedbo drugega kroga izbirnega postopka.

 16.6.2020 do 16. ure

27.  VPIS OZIROMA IZVEDBA 1.KROGA IZBIRNEGA POSTOPKA

med 16.6. in 19.6.2020 do 14. ure

28.  OBJAVA REZULTATOV 1. KROGA izbirnega postopka, seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka, z možnostjo v 2. krogu in razdelitev ustreznih gradiv. MIZŠ ponovno posreduje podatke o prostih mestih za 2. krog.
 • 19.6.2020 do 15. ure
29.  Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka (spletna stran MIZŠ )
 • 19.6.2020 do 16. ure
30.  Prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog izbirnega postopka, vnašanje podatkov za 2. krog izbirnega postopka.
 • 24.6.2020 do 15. ure
31.  Izvedba in posredovanje podatkov o rezultatih 2. kroga izbirnega postopka srednjim šolam.      29.6.2020 do 9. ure
32.  Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka.
 • 29.6.2020 do 15. ure
33. Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka.
 • 30.6.2020 do 14. ure
34.  Vnos podatkov o številu prostih mest. 
 • 1.7.2020 do 12. ure
35.  Objava prostih mest za vpis (spletna stran MIZŠ).
 • 1.7.2020 do 15. ure
36.  Prijava in vpis dijakov, ponavljalcev.
 • 31.8.2020
37. Vpis na srednje šole, ki imajo še prosta mesta.
 • 31.8.2020

 

Pojasnila: simbol pika pred datumom, pomeni najkasneje do datuma (vključno z datumom in uro).

 

VIR: MIZS

 

Kategorija novice: