Podpora kakovosti in prepoznavnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja

Opis

Raziskava je proučevala, kako se za poklicno vzgojo izobražujejo in/ali usposabljajo prihodnji učitelji in svetovalni delavci – študentje Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani – ter nato na osnovi ugotovitev določila nekaj smernic za prilagoditve univerzitetnih programov za izobraževanje prihodnjih učiteljev in svetovalnih delavcev na področju poklicne vzgoje.

Kontaktna oseba: 
Miha Lovšin
Telefon: 01 5864 220
E-pošta: Miha.lovsin@Cpi.si

Cilji projekta

Cilj raziskave je poudariti, da bi poklicna vzgoja morala biti sestavni del dodiplomskega izobraževanja učiteljev in njihovega vzgojno-izobraževalnega dela v šoli, torej ne le v domeni šolskih svetovalnih služb kot je to sedaj ustaljena praksa.