Prodajalec

Vertical Tabs

O poklicu
Kratek opis poklica: 

Delo prodajalca je prodaja različnih artiklov in blaga. Ločimo prodajo blaga na drobno, na debelo, prodajo v velikih trgovskih sistemih, na specializiranih oddelkih in v malih trgovskih družbah.

Kaj delavec običajno dela: 

Delo prodajalca je zelo raznoliko in vključuje številna delovna področja. Ločimo prodajo blaga na drobno, prodajo v velikih trgovskih sistemih, na specializiranih oddelkih in v malih trgovskih družbah. Prodajalec mora skrbeti, da je prodaja blaga v skladu z veljavno zakonodajo in dobrimi poslovnimi običaji. Pri svojem delu zbira želje in potrebe kupcev in o tem seznanja trgovskega poslovodjo. Ko prevzame prispelo blago, ga mora razložiti, po potrebi prepakirati, pripraviti za prodajo in ustrezno označiti s ceno. Prav tako mora ločevati blago s škodljivimi sestavinami od drugega blaga in izločiti blago, ki mu je potekel rok trajanja. Prodano blago mora ustrezno zaviti, včasih je potrebno blago odpeljati do kupčevega avtomobila. Ker vsega blaga ne ponudi kupcu takoj, mora poskrbeti tudi za skladiščenje.

Ob prevzemu blaga v skladišče mora najprej preveriti kakovost in količino dospelega blaga. Kar nekaj dela ima tudi z izpolnjevanjem prodajnih listin. Da bo blago, ki ga prodaja, tudi res prodal, mora poskrbeti za ustrezno razporeditev na policah in za zadostno količino, ki bo kupcem na razpolago. Prodajalec mora obračunavati prodano blago, skrbeti za blagajno, voditi evidenco naročenega, pripeljanega in prodanega blaga. Ker blago ni vedno zadovoljive kakovosti, se mora ukvarjati tudi z reklamacijami in pri tem poskrbeti za vse potrebne dokumente. Ko se v trgovinah opravljajo inventure, prodajalci sodelujejo pri tem tako, da pripravijo blago za popis, popišejo zaloge in izračunajo njihovo vrednost. Vendar delo prodajalca v vseh trgovinah ni enako. Lahko opravlja le nekatera dela, z nekaterimi pa se nikoli ne sreča. Ne smemo pozabiti, da je prodajalčeva naloga tudi preprečevanje tatvin.

Delovni pripomočki: 

Prodajalec uporablja različne pripomočke, s katerimi si olajša delo. To so dvigala, hladilne naprave, stroji za rezanje blaga, pisalni in računski stroji, računalniki, orodje za merjenje in embaliranje blaga, prodajni pulti, stojala, lestve in različna transportna sredstva. Pri delu uporablja bloke za pisanje računov, ovojni papir, vrečke, vrvice in lepilne trakove. Vsak dan se ukvarja tudi z različnimi dobavnicami, računi, garancijskimi listi in deklaracijami.

Izdelek in storitev: 

Naloga prodajalca je, da ugotovi, kakšne so kupčeve želje in mu nato s svojim znanjem in spretnostjo te želje izpolni. Kupca primerno informira in mu zna svetovati.

Interesi: 

Prodajalci morajo biti taktni pri delu z ljudmi, komunikativni, imeti morajo smisel za lepo. Znati morajo oceniti ljudi glede na njihove značilnosti. Prodajalec je samoiniciativen in se zaradi čim boljše kakovosti svojega dela nenehno izpopolnjuje. Pomembna lastnost prodajalca je poštenost.

Nevarnosti: 

Delo lahko poteka na višini predvsem med skladiščenjem blaga. Obstaja možnost opeklin pri ravnanju z nevarnimi snovmi. Poškodbe so možne pri delu s težjimi bremeni. Da se jim prodajalec izogne, mora upoštevati navodila o varnem delu in uporabljati zaščitna sredstva, rokavice in oblačila.

Podatke zbral in posredoval .