Pomoč staršem

Kako pomagati izbrati poklic?
 • Z otrokom se pogovarjajte o svojem poklicu in delu. Povejte, kaj delate, kako ste se šolali za vaš poklic, opišite prednosti in slabosti.
 • Pokažite mu svoje delovno mesto in mu omogočite, da vas spremlja ob delu.
 • Otroku omogočite obisk različnih podjetji in delovnih okolji, da bolje spozna različne poklice.
 • Otroku omogočite, da pridobiva delovne izkušnje. Naj opravlja raznovrstna domača dela, ki jih zmore.
 • Sprašujte ga, kaj ga pri nekem delu zanima, kaj si želi delati, česa ne mara početi.
 • Ne presojajte poklicev po plači, družbenem priznanju ali trenutni zaposljivosti.
 • Z otrokom se pogovarjajte o veščinah in kompetencah potrebnih za različne poklice.
 • Bodite pazljivi na to, da v otroku spodbujate njegove interese in talente in ne vaših lastnih.
Kako pomagati izbrati šolo?
 • Z otrokom sodelujte pri odločitvi, kam naj gre po končani osnovni šoli, vendar se ne odločite namesto njega.
 • Poiščite informacije o različnih srednjih šolah in trgu dela. Peljite otroka na ogled Karierno središče Zavoda RS za zaposlovanje kjer vam lahko ponudijo dodatne informacije glede izobraževanja.
 • Pri izbiranju srednje šole se posvetujejte s svetovalci, saj vam lahko ponudijo dodatne informacije glede vpisa.
 • Čeprav šole izvajajo iste programe, se med seboj razlikujejo po kvaliteti izobraževanja. Izkoristite informativne dneve in dneve odprtih vrat za obisk čim večjega števila različnih šol.
 • Pri izbiri šole bodite pozorni katere dodatne dejavnosti ponuja šola.
 • Pri izbiri šole bodite pozorni na prometno povezanost in možnost šolske prehrane.
 • Preverite, ali izbrana šola ponuja izvajanje petega predmeta na maturi.
Kako pomagati izbrati program?
 • Sodelujte z učitelji in svetovalnimi delavci.
 • Pogovarjajte se z otrokom o učnem uspehu in drugih, tudi izven šolskih dosežkov, v luči njegovega nadaljnjega šolanja.
 • Različni programi imajo različne vpisne pogoje. Preverite, da jih otrok izpopolnuje.
 • Programi se razlikujejo v času trajanja kot tudi v možnosti nadaljevanja študija.
 • Preverite, ali dokončanje programa omogoča prehod v višjo oziroma visoko šolo.
 • Različni programi vodijo do različnih poklicev.
 • Pogovorite se z otrokom, če mu ta karierna pot ustreza.
 • Šole ponujajo prehode med različnimi programi, zato je tudi med šolanjem možno spreminjati program.
NPK

Svoja znanja, spretnosti in delovne izkušnje, ki jih ne moreš dokazati s šolskim spričevalom, lahko izkažeš pred državno komisijo in si s tem pridobiš certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji. Certifikat sicer ne izkazuje stopnje izobrazbe, dokazuje pa tvojo poklicno usposobljenost in je veljaven v vsej državi.

Postopek

 1. Tvoja prijava
 2. Svetovanje in sestavljanje zbirne mape (potrdila, dokazi, izdelki, priznanja ...)
 3. Ugotavljanje in potrjevanje NPK

Izvajanje NPK - opravljanje izpitov

Vstopne pogoje, ki jih moraš izpolnjevati, če želiš pristopiti k preverjanju za pridobitev certifikata, preberi v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Za informacijo o ceni kontaktiraj svetovalca za nacionalne poklicne kvalifikacije (kontaktni podatki so navedeni na strani izvajalca izobraževanja).

Za več informacij si poglej spletno stran NPK.

Moja kariera
 • V knjižici Moja kariera so zbrane osnovne informacije o tem, kaj je pomembno pri vodenju kariere v različnih življenjskih obdobjih. Informacije so namenjene otrokom, učencem, dijakom, študentom, mladim in odraslim, staršem in strokovnim delavcem.
  Knjižico si lahko ogledate tukaj.