Pomoč učencem

Kako izbrati poklic?
 • Pri odločitvi za izbiro srednje šole in poklica ti lahko pomaga program poklicnih interesov Kam in kako (uporabiš ga lahko v šoli ali Kariernem središču Zavoda RS za zaposlovanje. Za registracijsko kodo vprašaj svetovalko na šoli ali obišči Karierno središče na Zavodu).
 • Svoje interese spoznavaj in uresničuj doma in v šoli. Nauči se domačih opravil.
 • Vključuj se v krožke, interesne dejavnosti, tečaje, klube itd. Spretnosti, ki jih razvijaš, ti bodo prišle prav v poklicu in v življenju.
 • S starši, sorodniki in drugimi odraslimi se pogovarjaj o njihovem poklicu in delu. Obišči jih na delovnem mestu.
 • Razmisli, kako bi ti doživljal, doživljala takšno delo ali poklic.
 • Spoznavaj svoj kraj in ustanove, obrtne delavnice in podjetja, ki so v tvoji bližini.
 • Razmišljaj o sebi in svoji poklicni poti.
 • Zastavi si čim bolj jasne karierne cilje.
 • Izberi primeren program, izbirne vsebine, interesne dejavnosti.
 • Ne izbiraj poklica po plači ali zaposljivosti.
 • Starši ti pri izbiri poklica lahko pomagajo in svetujejo, a vedi, da je končna odločitev le tvoja.
Kako izbrati šolo?
 • Pojdi na pogovor o svoji karierni poti v svetovalno službo.
 • Pogovarjaj se s starši, znanci in srednješolci o njihovih izkušnjah v srednji šoli.
 • Pogovarjaj se s svojimi vrstniki o različnih srednjah šolah.
 • Mogoče vedo informacije, ki bi te zanimale.
 • Poskušaj najti spletni forum srednje šole, in se tam pozanimaj o stvareh, ki te zanimajo.
 • Poišči bližnje dijaške domove, če se zanimaš za srednjo šolo izven svojega domačega kraja.
 • Izkoristi informativne dneve, da obiščeš čim večje število različnih srednjih šol.
Kako izbrati program?
 • Različni programi vodijo do različnih poklicev. Vprašaj se, če ti takšna karierna pot odgovarja.
 • Programi imajo različne vpisne pogoje. Preveri, če jim zadostuješ.
 • Razmišljaj o nadaljevanju šolanja.
 • Preberi predmetnik programa. Se ti zdijo predmeti zanimivi?
 • Šole ponujajo tudi prehode med različnimi programi. Tako lahko spremniš svoj program tudi med samim šolanjem.
NPK

Svoja znanja, spretnosti in delovne izkušnje, ki jih ne moreš dokazati s šolskim spričevalom, lahko izkažeš pred državno komisijo in si s tem pridobiš certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji. Certifikat sicer ne izkazuje stopnje izobrazbe, dokazuje pa tvojo poklicno usposobljenost in je veljaven v vsej državi.

Postopek

 1. Tvoja prijava
 2. Svetovanje in sestavljanje zbirne mape (potrdila, dokazi, izdelki, priznanja ...)
 3. Ugotavljanje in potrjevanje NPK

Izvajanje NPK - opravljanje izpitov

Vstopne pogoje, ki jih moraš izpolnjevati, če želiš pristopiti k preverjanju za pridobitev certifikata, preberi v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Za informacijo o ceni kontaktiraj svetovalca za nacionalne poklicne kvalifikacije (kontaktni podatki so navedeni na strani izvajalca izobraževanja).

Za več informacij si poglej spletno stran NPK.

Kalkulator točk

V primeru omejitve vpisa v posamezno srednjo šolo se upoštevajo zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole, za umetniške programe še preiskus nadarjenosti in za športne oddelke športni dosežki. Za več informacij glede vpisa v srednje šole si poglej spletno stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, kjer tudi pridobiš vse obrazce, pravilnike kot tudi razpis.

Moja kariera
 • V knjižici Moja kariera so zbrane osnovne informacije o tem, kaj je pomembno pri vodenju kariere v različnih življenjskih obdobjih. Informacije so namenjene otrokom, učencem, dijakom, študentom, mladim in odraslim, staršem in strokovnim delavcem.
  Knjižico si lahko ogledate tukaj.
Elektronski vprašalnik o poklicni poti

Elektronski  Vprašalnik o poklicni poti je pripomoček  pri  kariernem odločanju učencev v 9. razredu osnovne šole:

 • Pomaga učencem pri odkrivanju poklicnih želja, povezanih z odločanjem o nadaljnjem izobraževanju v srednji šoli.
 • Pomaga učencem razmisliti o  interesih glede šolskih predmetov in zunajšolske dejavnosti, predvsem pa njihove poklicne interese in izobrazbene namere.

Za vstop v vprašalnik potrebujete šifro in geslo, ki ju dobite v šolski svetovalni službi.

Za dodatne informacije lahko pišete na vpp@ess.gov.si.

Izpolni vprašalnik >>

Navodila za izpolnjevanje