Uporabne povezave

Uporabne povezave

ELGPN (Evropska mreža za politike v vseživljenjski karierni orientaciji)

Namen mreže je oblikovati smernice za bodoči razvoj karierne orientacije na ravni Evropske unije, predvsem pa z nacionalnimi forumi pospešiti uvajanje skupne politike v državah članicah. Slovenija v njej sodeluje že od samega začetka, od leta 2007.

Mreža je v času svojega delovanja naredila nekatere pomembne korake. Najpomembnejši rezultati iz zadnjega obdobja delovanja te mreže so zajeti v publikaciji Lifelong Guidance Policy development - A European Resource kit, ki predstavlja evropski nabor orodij v podporo pri načrtovanju in uresničevanju vseživljenjske karierne orientacije. Publikacija je na voljo tudi v slovenskem jeziku.

Več na: www.elgpn.eu

Europass

V želji, da bi posameznikom pomagali do učinkovitejše in celovitejše predstavitve znanj in sposobnosti, delodajalcem pa omogočili lažji pregled nad kandidati, je bila 15. decembra 2005 na evropski ravni sprejeta »Odločba o enotnem ogrodju za transparentnost kvalifikacij in kompetenc Europass«. Odločba uvaja sklop dokumentov, ki omogočajo pregleden zapis znanj in izkušenj, pridobljenih v času izobraževanja, z delovnimi izkušnjami ali v prostem času. Dokumente Europass je mogoče pridobiti v 32 evropskih državah - EU, EGS in državah kandidatkah. So enake, standardizirane oblike in nosijo skupni logotip. Pošiljati in hraniti jih je mogoče tako v tiskani kot elektronski obliki.

Dokumenti pa so naslednji:

  • europass življenjepis,
  • europass jezikovna izkaznica,
  • europass mobilnost,
  • europass priloga k diplomi,
  • europass priloga k spričevalu.

Več o projektu na: www.europass.si

Euroguidance

Z mrežo Euroguidance se različni sistemi poklicnega svetovanja povezujejo v evropsko mrežo svetovalnih centrov. Mreža Euroguidance deluje z namenom promocije mobilnosti in razvija evropsko dimenzijo v svetovanju. Euroguidance spodbuja mobilnost, poklicnim svetovalcem in posameznikom omogoča bolje razumeti možnosti, ki jih imajo kot evropski državljani po vsej Evropi.

Več o projektu na: www.euroguidance.net

EURES

EURES je evropski portal za zaposlitveno mobilnost, ki omogoča iskanje informacij o možnostih za zaposlitev in izobraževanje v Evropi. V mreži EURES dobiš vpogled v izbor prostih delovnih mest v 31 evropskih državah in oblikuješ življenjepis, pregledaš možnosti za izobraževanje in delo v državah članicah.

Več na: http://ec.europa.eu/eures/

Careerjet.si

Careerjet.si je iskalnik zaposlitev v Sloveniji. Z enim preprostim iskanjem, poda Careerjet iskalcem zaposlitve veliko izbiro zaposlitev, ki prihajajo z mnogih spletnih strani in vam prihrani trud, da obiščete vsako stran posebej.

Več na: www.careerjet.si