Za medije

Spletna stran je posvečena poklicni orientaciji v najširšem pomenu besede. Namenjena je učencem, dijakom, staršem, odraslim in svetovalcem (šolski svetovalci, karierni svetovalci, svetovalci v vseživljenjskem učenju).

Glavni cilj te spletne strani je na enem mestu ponuditi vsem ciljnim skupinam preprost in učinkovit dostop do informacij, ki jim bodo v pomoč bodisi pri odločanju o nadaljnji poklicni, izobraževalni in s tem tudi življenjski poti, bodisi pri opravljanju vloge dobrega svetovalca.

Kontakt:
Sara Gošnak
Telefon: 01 586 42 31
E-pošta: sara.gosnak@cpi.si

O projektu

Projekt financiran iz sredstev Evropskih strukturnih skladov, je predlagal Programski svet za promocijo poklicev, ki je sestavljen iz vseh socialnih partnerjev na področju izobraževanja in trga dela. Isti programski svet je v Načrtu spodbujanja prepoznavnosti in uveljavljanja poklicev za obdobje 2007–2013 predvidel tudi številne druge aktivnosti, ki imajo 4 temeljne namene:

  • zagotoviti ustrezno odzivnost strokovnega in poklicnega izobraževalnega sistema na potrebe gospodarstva, trga dela in posameznikov,
  • doseči boljše poznavanje poklicev in možnosti izobraževanja ter zaposlovanja,
  • izboljšati privlačnost poklicev in usposabljanja zanje,
  • prepoznavati, odkrivati, ustvarjati in promovirati nove poklice.

Spletna stran www.mojaizbira.si je krovni produkt, ki združuje vse ostale aktivnosti in je osredotočena na interese uporabnika. Informacije vam bodo pomagale bodisi pri odločitvah o nadaljnji poklicni in življenjski poti vas oz. vaših otrok, bodisi pri vašem strokovnem delu na področju poklicne orientacije.

Spletna stran presega okvire, s katerimi je zaradi specifičnega področja delovanja omejena vsaka posamezna institucija, ki je posredno ali neposredno povezana s poklicno orientacijo. Te informacije so zbrane na enem mestu in organizirane tako, da uporabniku nudijo kar največ koristi.

Kateri poklic te zanima, kakšno izobrazbo za to potrebuješ, katero šolo boš izbral, kje najdeš odgovor na strokovno vprašanje, kateri projekti se odvijajo na področju poklicne orientacije? Na vsa ta in še mnoga druga vprašanja boš na enostaven način našel odgovore a tej spletni strani.