Zavod RS za šolstvo; redna razvojno svetovalna dejavnost

Opis

Elektronska učilnica za osnovno šolo - s primeri dobre prakse za podorčje karierne orinetacije; urejanje in ažuriranje spletne strani za SD; vključitev karirne orinetacije med ključne kompetetnce in v proces posodabljanja kurikula gimnazij.

Več na: www.zrss.si

Kontaktna oseba: 

Tanja Bezić
E-pošta: Tanja.bezic@Zrss.si.