Dostopnost

Izjava o dostopnosti

Uvodno o izjavi o dostopnosti

Center Republike Slovenije (CPI) je v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA) in prenosu Direktive EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta zavezan k izpolnjevanju zahtev za dostopnost spletišč in mobilnih aplikacij. Spletišča pripravlja z željo ponuditi vsem uporabnikom relevantne informacije in pozitivno uporabniško izkušnjo. 

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno mesto www.mojaizbira.si.

Ocena nesorazmernosti bremena

Zavezanec CPI pri oceni možnosti izpolnjevanja zahtev za dostopnost spletišča www.mojaizbira.si ugotavlja, da prilagoditve spletne strani zahtevanim standardom WCAG 2.1, raven dostopnosti AA, predstavljajo nesorazmerno breme (ZDSMA, 6. člen):  

 • finančno: CPI kot proračunski uporabnik ni prejel namenskih sredstev za prilagoditev spletnih strani zahtevam ZDSMA za vse spletne strani, ki jih upravlja. Prenova in posodobitev spletne strani Moja izbira je financirana iz namenskih projektnih sredstev, ki prilagoditve zahtevam ZDSMA prav tako ne omogočajo;
 • kadrovsko: nihče od zaposlenih na CPI nima primernih znanj in kompetenc za izvedbo prilagoditev spletne strani www.mojaizbira.si zahtevam ZDSMA,
 • ocenjeni stroški prilagoditve presegajo ocenjene koristi za invalidne osebe. Iz zadnje analize obiska spletne strani ni mogoče dokazati ali ovreči uporabo spletišča s strani oseb z različnimi oblikami in stopnjami oviranosti. 

Stopnja skladnosti

To spletišče ni skladno z zahtevami glede dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, oziroma zadošča zahtevanim standardom dostopnosti le v nekaterih elementih: 

 • Prilagodljivost - spletna stran se prilagodi velikosti uporabnikovega zaslona, ne da bi se pri tem spremenila struktura spletne strani ali izgubila vsebina. Vnosna polja vsebujejo namige za uporabnike. Vsebine, ki so predstavljene z ikonami, so dodatno opisane. 
 • Dostopnost - mogoč je pregled in branje z različnimi brskalniki, v različnih operacijskih sistemih in na različnih napravah (tudi mobilnih)
 • Razločljivost - omogočena je izbira velikosti prikaza spletne strani s pomočjo tipkovnice (Ctrl in zank +). Velikost pisave, kontrasti teksta, ozadja, razmiki med vrsticami in delitev teksta na manjše sklope sledijo priporočilom glede razločljivosti. 
 • Časovni prikaz vsebin ni omejen (izjema so predstavitveni bannerji v glavi vstopne spletne strani), oziroma je na voljo dovolj časa, da uporabnik zaključi branje
 • Razumevanje - besedila so zapisana v enostavnem jeziku, kratice so pojasnjene, v obeh iskalnikih so v iskalnih okencih zapisani namigi za uporabnika.

Uporabljena je vrsta slikovnih gradiv in video posnetkov, ki nimajo tekstovnih (besedilnih) alternativ. 

Dostopne alternative 

Vse informacije, ki so dostopne na spletišču Moja izbira, uporabniki lahko dobijo na:

 • telefonski številki 01 5864 217
 • na elektronskem naslovu vida.navse@cpi.si
 • osebno na sedežu CPI, Kajuhova 32 U, 1000 Ljubljana

Povratne in kontaktne informacije

Veseli bomo informacij o pozitivni uporabniški izkušnji v povezavi s spletiščem Moja izbira, kot tudi predlogov za izboljšanje dostopnosti.

Vse informacije nam lahko sporočite na naslov vida.navse@cpi.si. Na obvestilo, prošnjo ali zahtevo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila, oziroma prošnje. Če glede na vsebino v navedenem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora vam bo sporočeno, kdaj bo odgovor podan in razlogi za zakasnitev odgovora. 

Izvršilni postopek 

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katerokoli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom ZDSMA lahko oddate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo:

Direktorat za informacijsko družbo, Ministrstvo za javno upravo

Tržaška cesta 21

1000 Ljubljana

Datum objave spletnega mesta:

Spletna stran www.mojaizbira.si je bila v obstoječi grafični podobi prvič objavljena  XY aprila 2021

Priprava izjave o dostopnosti

Pri pripravi izjave je bila uporabljena metoda iz prve alineje točke (a) člena 3 (1) Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 - samoocena organa javnega sektorja. Izjava je bila pripravljena 10. aprila 2021. 

Izjava je bila nazadnje pregledana XY aprila 2021.