O projektu

O projektu
Kontakt

Tadej Bernik

Telefon: 01 5864 211

E-pošta: tadej.bernik@cpi.si

Moja izbira

Kaj bom delal/a v izbranem poklicu? Katere lastnosti so pomembne za opravljanje poklica? Kakšna znanja in spretnosti moram osvojiti? Kje se lahko izšolam za izbrani poklic? Kako lahko ugotovim, kateri poklic me zanima?

Na vsa ta in še mnoga druga vprašanja boste na enostaven način našli odgovore na tej spletni strani. Verjamemo, da vam bodo zbrane informacije pomagale pri odločitvi o vaši karierni poti, pa tudi vašim staršem bodo v podporo, ko vam bodo svetovali pri tem pomembnem življenjskem koraku. 

Spletišče obsega dva glavna sklopa:

 • POKLICI – V tem sklopu najdete opise prek 500 poklicev, ki so jih za vas pripravili sodelavci Zavoda RS za zaposlovanje. Vsak opis dopolnjujejo slikovna in ponekod tudi video gradiva. Pod opisom vsakega poklica vam sistem ponudi naključen izbor šol, v katerih boste lahko naredili prve korake do izbranega poklica. Iščete s pomočjo vpisovanja ključnih besed.
 • ŠOLE – V tem sklopu najdete poleg opisa, slikovne ali video predstavitve še osnovne kontaktne podatke šole, ter izobraževalne programe, ki jih izvaja. Prek objavljene povezave lahko dostopate direktno na spletno stran šole, kjer boste dobili celovit vpogled v delovanje šole in njene aktivnosti. Pod opisom najdete seznam sorodnih šol, ki se s klikom na »gumb« POGLEJ VSE ŠOLE, razširi na seznam vseh šol, ki v Sloveniji izvajajo redno srednješolsko izobraževanje. Podatke o šolah so zbrali in pripravili za vas sodelavci Centra RS za poklicno izobraževanje. 

Poleg tega vas bomo na spletni strani seznanjali z novicami, kariernimi in drugimi nasveti ter poročali o tekmovanju v poklicih spretnostih Euroskills. 

O projektu

Naložbo prenove spletne strani sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru projekta Promocija poklicnega izobraževanja v obdobju 2016-2020: 

Naziv projekta: Projekt PROMOCIJA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA V OBDOBJU 2016 - 2020
Finančna podpora: predvidena vrednost celotne operacije sredstev je 1.796.677,12 EUR in sicer, od tega iz EU sredstev 1.437.341,69 eur
in iz slovenske udeležbe : 359.335,39 eur.

Namen projekta je večja privlačnost in konkurenčnost poklicnega in strokovnega izobraževanja preko promocijskih aktivnosti, kot so predstavitve poklicev in šol, tekmovanj, oglaševanj in drugih aktivnosti za izboljšanje ugleda in prepoznavnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja. Prav tako je namen projekta spodbujanje kariernega razvoja najbolj talentiranih mladih s poklicno in strokovno izobrazbo.

Cilj projekta je promocija z namenom povečati privlačnost in konkurenčnost poklicnega in strokovnega izobraževanja ter poudarkom na krepitev sodelovanja med mladimi strokovnjaki, šolami in podjetji z učinkom promoviranja poklicnega in strokovnega izobraževanja ter bistva te vrste izobraževanja, to je socialno partnerstvo. Z investicijo bo vzpostavljen sistem, ki bo dolgoročno zagotavljal prikazovanje poklicnih spretnosti na privlačen način, skrbel za nadarjene v poklicnem in strokovnem izobraževanju in predstavljal okolje za snovanje in preizkušanje inovacij za usposabljanje mladih strokovnjakov.

Rezultat projekta bo 150 vključenih mladih od 18 do 25 let vključenih v SloSkills in 30 mladih od 18 do 25 let vključenih v EuroSkills. Rezultati projekta bodo tudi razviti novi modeli sodelovanja šol in podjetij, izvedene promocijske aktivnosti in s tem večji ugled poklicnega in strokovnega izobraževanja. V aktivnosti bo vključenih 250 podjetij. Zagotovili pa bomo tudi obisk 120 bodočih dijakov in 12 učiteljev OŠ na evropskih tekmovanjih v poklicih EuroSkills."

Spletišče Moja izbira je rezultat projekta, ki je financiran iz sredstev Evropskega socialnega sklada in se je na predlog Programskega sveta za promocijo poklicev začel uresničevati v obdobju 2007–2013.  Dosega pomembne cilje takrat zasnovanega Načrta spodbujanja prepoznavnosti in uveljavljanja poklicev za obdobje 2007–2013, ki skupaj z drugimi načrtovanimi aktivnostmi sledi štirim temeljnim namenom:

 • zagotoviti ustrezno odzivnost strokovnega in poklicnega izobraževalnega sistema na potrebe gospodarstva, trga dela in posameznikov,
 • doseči boljše poznavanje poklicev in možnosti izobraževanja ter zaposlovanja,
 • izboljšati privlačnost poklicev in usposabljanja zanje,
 • prepoznavati, odkrivati, ustvarjati in promovirati nove poklice.

Naložbo sofinancirajo Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, projekt »Razvoj storitev VKO in nadaljnja krepitev NKT za VKO« v sodelovanju s projektom »Promocija poklicnega izobraževanja v letih 2016 – 2020«, Centra RS za poklicno izobraževanje. 

Partnerji

V projektu prenove spletišča Moja izbira sta sodelovala Zavod RS za zaposlovanje in Center RS za poklicno izobraževanje, medtem ko so pri sami vzpostavitvi spletišča v letu 2008 sodelovali številni partnerji, ki s svojo osnovno dejavnostjo pokrivajo izobraževanje dijakov in odraslih, pripravljajo izobraževalne programe in poklicne standarde, svetujejo mladim in odraslim o njihovi nadaljnji poklicni poti, organizirajo dogodke za mlade in odrasle, ter povezujejo delodajalce in šolo.

Center RS za poklicno izobraževanje

Javni zavod Center RS za poklicno izobraževanje ali kratko CPI je bil ustanovljen leta 1995 kot osrednja slovenska inštitucija za razvoj, raziskave in svetovanje na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. CPI je v 25 letih delovanja postal mesto, kjer se srečujejo, usklajujejo in povezujejo interesi države in socialnih partnerjev v poklicnem in strokovnem izobraževanju.

Z razvojem programov poklicnega in strokovnega izobraževanja CPI sledi dinamičnemu razvoju evropskega trga dela in mednarodnega izobraževalnega prostora.

 
V povezavi z gospodarstvom, obrtnimi in gospodarskimi zbornicami ter drugimi socialnimi partnerji CPI pripravlja razvojne in strokovne rešitve ter s tem dviguje kakovost in privlačnost poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Zaposlene pri delu vodijo temeljna načela nadaljnjega razvoja in kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja: 

 • temeljna poklicna usposobljenost z možnostjo njene nadgradnje za vsakega državljana Slovenije,
 • povezovanje izobraževanja in trga dela,
 • zaposljivost ,
 • vseživljenjsko učenje in
 • enake možnosti ne glede na spol ali druge danosti.

S tem CPI prispeva h konkurenčnosti nacionalnega gospodarstva in socialne vključenosti prebivalcev Slovenije. (dodana povezava na spletno stran CPI na »več o CPI«)   
 

Zavod RS za zaposlovanje

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) je ena ključnih ustanov na trgu dela. Je samostojna pravna oseba s statusom javnega zavoda, ki deluje enotno za celotno območje Republike Slovenije.

Strateška prizadevanja ZRSZ so usmerjena v čimprejšnjo aktivacijo in zaposlitev brezposelnih oseb, povečanje učinkovitosti posredovanja zaposlitev in programov aktivne politike zaposlovanja ter uveljavljanje Zavoda kot osrednje institucije vseživljenjske karierne orientacije. Temeljne dejavnosti Zavoda vključujejo posredovanje zaposlitev in zaposlitveno svetovanje, izvajanje karierne orientacije, izvajanje zavarovanja za primer brezposelnosti, izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja, izdajanje delovnih dovoljenj za zaposlovanje tujcev, izdelavo analitičnih, razvojnih in drugih strokovnih gradiv s področja dejavnosti Zavoda ter informiranje o trgu dela. 

Sestavni del Zavoda je Nacionalni center za informiranje in poklicno svetovanje (NCIPS), ki zbira in posreduje informacije o izobraževanju in zaposlovanju doma in v Evropi različnim zainteresiranim javnostim. Zagotavlja strokovno pomoč kariernim svetovalcem, svetovalcem v izobraževanju in šolskim svetovalnim delavcem. 

Med pomembnimi razvojnimi dejavnostmi v izvajanju je projekt »Razvoj storitev vseživljenjske karierne orientacije in krepitev Nacionalne koordinacijske točke za vseživljenjsko karierno orientacijo« (Projekt NKT VKO). Z razvojem pripomočkov, zagotavljanjem izobraževanj ter ozaveščanjem strokovne javnosti prek spletnega mesta VKO Točka skrbi za podporo vsem izvajalcem vseživljenjske karierne orientacije in oblikovalcem politik na tem področju. (dodana povezava na spletno stran ZRSZ na »več o ZRSZ«)   
 

Vseživljenjska karierna orientacija za mlade - koristne povezave

Karierni plac - karierno svetovanje za mlade do 19. leta

Všečkam in grem - karierni center za mlade

Zavod Netfix - priznavanje neformalno pridobljenega znanja in kompetenc

Zavod Ypsilon - podpora za uspešen začetek samostojne podjetniške poti

Socialna akademija - medgeneracijsko povezovanje, zagovorništvo, državljanske kompetence

Zavod za mobilnost mladih MOVIT - razvoj mobilnosti mladih

PiNA Koper - kulturno izobraževalno društvo

Ljubljanska mreža info točk za mlade - izobraževanje, delo, prostovoljstvo, natečaji.... vse za mlade

 

Za medije

Prenovljena spletna stran Moja izbira je namenjena predvsem poklicni orientaciji devetošolcev, ki iščete uporabne informacije, usmeritve in orodja pred najpomembnejšo življenjsko odločitvijo – kakšen poklic izbrati. Namenjena je tudi staršem in svetovalcem (šolski svetovalci, karierni svetovalci) pri kariernem usmerjanju mladostnikov.

Za dodatne informacije in vprašanja smo vam na voljo na teh povezavah:

Telefon: 01 586 4200
E-pošta: info@cpi.si 

za medije