Slika prikazuje poklice v oblačkih
29. 01. 2024
Novice

Deficitarni poklici v letu 2024/2025

Objavljen razpis deficitarnih poklicev

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil javni razpis za pridobitev štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2024/2025.

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Vlogo bo možno oddati od 1. 8. 2024 do 30. 9. 2024.

Štipendije so namenjene spodbujanju mladih za vpis v izobraževalne programe za poklice, za katere na trgu dela primanjkuje kadra.

Štipendijo za deficitarne poklice bodo v šolskem letu 2024/2025 lahko pridobili dijaki, ki bodo prvič vpisani v 1. letnik enega izmed navedenih izobraževalnih programov na tej povezavi.

Tudi letos je cilj dodeliti štipendijo 1000 štipendistom, mesečna višina štipendije pa znaša 118,48 evrov in se spreminja na podlagi usklajevanja na način in v roku, ki velja za transferje, v skladu z zakonom, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.