05. 12. 2016
Novice

Evropski teden poklicnih spretnosti

Evropski teden poklicnih spretnosti je pobuda Evropske komisije, katere namen je s kombinacijo dogodkov, ki potekajo po vsej Evropi.

Evropski teden poklicnih spretnosti je pobuda Evropske komisije, katere namen je s kombinacijo dogodkov, ki potekajo po vsej Evropi, lokalno, regionalno in nacionalno, pripomoči k temu, da bi bilo poklicno izobraževanje in usposabljanje za kakovostno znanje in delovna mesta privlačnejšetako za podjetja kakor tudi za posameznike vseh starosti, ki se vključujejo na trg delovne sile. 

vali pozitivne učinke poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter predstavljali konkretne primere uspešnih zgodb učečih se in pozitivnih praks na področju povezovanja izobraževanja in trga dela.

K evropskemu tednu poklicnih spretnosti lahko z organizacijo najrazličnejših dogodkov za promocijo poklicnega izobraževanja in usposabljanja prispevajo učenci, učitelji ali izvajalci na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, javni zavodi na področju poklicnega izobraževanja mladine ali odraslih,  zavodi za zaposlovanje, združenja mladih ali študentov, podjetja, zbornice, raziskovalci, poklicni svetovalci, združenja staršev ali druge skupine, ki se zanimajo za poklicno izobraževanje in usposabljanje.

Podatki o aktivnostih, ki se bodo v okviru tedna poklicnih spretnosti organizirale po Sloveniji in vsej Evropi, bodo prikazani na zemljevidu dogodkov Direktorata za zaposlovanje, socialne zadeve in vključenost pri Evropski komisiji. Uspešno izvedeni dogodki pa bodo predstavljeni tudi v družbenih omrežjih, na spletnih mestih, v publikacijah, videoposnetkih in na forumih posameznih organizatorjev.