02. 06. 2015
Novice

Karierni ter osebnostni in socialni razvoj mladih: pogledi, pristopi, izzivi

Priprava mladih na njihovo delovno in zasebno življenje v sodobni družbi pridobiva nove oblike in pomene. Opolnomočimo mlade na njihovi karierni poti.

Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje in Pedagoški nštitutut sta v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo ter ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pripravila znanstveno publikacijo Karierni ter osebnostni in socialni razvoj mladih: pogledi, pristopi, izzivi, ki je nastala v okviru projekta Opolnomočimo mlade na karierni poti.

Monografija s poglobljenim vpogledom v zdajšnje pristope k vseživljenjski karierni orientaciji na evropski in nacionalni ravni izpostavlja nekatere pomembne razmisleke o konceptualnem razumevanju povezanosti osebnostnega, socialnega in kariernega razvoja mladih ter izpostavlja pristope za nadgraditev zdajšnjih in oblikovanje novih pristopov za pripravo mladih na njihovo uspešno zasebno in delovno življenje v sodobni družbi.

Monografijo si lahko ogledate tukaj.