10. 02. 2014
Novice

Priročnik za vrednotenje neformalno pridobljenega znanja

Priročnik je namenjen tako strokovnim delavcem, ki izvajajo postopke vrednotenja in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja, strokovni javnosti in oblikovalcem politik področja kot tudi vsem ostalim, ki jih področje zanima.

V priročniku je, poleg opravljenega dela na projektu, celostno predstavljeno področje vrednotenja in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja: razvoj področja in zakonodaje, različni nameni postopkov vrednotenja in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja, opis kompetenc (ključne in poklicne kompetence, kompetence vsakdanjega življenja), predstavitev postopka vrednotenja in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja, osebja, ki v postopku sodeluje in metod/orodja, ki se v postopku uporabljajo, izpostavljen je pomen partnerstva na različnih ravneh ter zagotavljanja kakovosti.

Priročnik je namenjen tako strokovnim delavcem, ki izvajajo postopke vrednotenja in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja, strokovni javnosti in oblikovalcem politik področja kot tudi vsem ostalim, ki jih področje zanima.

Povezava do priročnika  Ugotavljanje, vrednotenje in priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja odraslih.