15. 12. 2020
Novice

Rokovnik vpisa na srednje šole za leto 2021/2022

Vsako leto tisoče osnovnošolcev sprejme pomembno odločitev o poklicu in s tem povezanim vpisom v srednjo šolo.

 1.    11. januar 2021: Vpis podatkov o učencih 9.razreda osnovne šole in učencev z zaključeno osnovnošolsko obveznostjo, ki bodo nadaljevali izobraževanje v SŠ.
 2.    11. januar 2021: Posredovanje podatkov o svetovalnih delavcih srednjih šol, ki vodijo vpis.
 3.    29. januar 2021: Oblikovanje baze podatkov o učencih zaključnih razredov OŠ in učencev z zaključeno osnovnošolsko obveznostjo.    
 4.    11. februar 2021: Seznanjanje učencev in staršev z vsebinami in glavnimi značilnostmi Razpisa za vpis v SŠ, posredovanje navodil svetovalcem.
 5.    Med 12. februar, ob 9. in 15. uri, ter 13. februar 2021, ob 9. uri: INFORMATIVNI DNEVI NA SREDNJIH ŠOLAH IN DIJAŠKIH DOMOVIH.
 6.    4. marec 2021: Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe za katere je to vpisni pogoj, ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š).  
 7.    Med 11. in 20. marcem 2021: Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja kandidatov za programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š).
 8.    26. marec 2021: Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti ter izpolnjevanju posebnega vpisa za programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š).
 9.    Med 25. in 27. marcem 2021: Izobraževanje svetovalnih delavcev srednjih šol za izvedbo prijav – vpisnega postopka.
 10.    2. april 2021: ZADNJI ROK ZA PRIJAVO ZA VPIS V PRVI LETNIK, ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022.
 11.    8. april 2021: Vnos podatkov o stanju prijav na dan 2.4.2020.  
 12.    8. april 2021 do 16. ure: JAVNA OBJAVA STANJA PRIJAV ZA VPIS (objava na spletni strani www.mizs.gov.si)
 13.    9. april 2021: Posredovanje sklepov svetov srednjih šol o morebitnih spremembah obsega vpisnih mest (samo predlogi za zmanjšanje).
 14.    16. april 2021: Javna objava sprememb obsega razpisanih mest (zmanjšanje) in stanja prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2021/2022 (spletna stran MIZŠ).
 15.    22. april 2021: MOŽNOST PRENOSA PRIJAVE ZA VPIS V DRUGO SREDNJO ŠOLO.
 16.    23. april 2021 do 16. ure: Vnos podatkov o stanju prijav na dan 22.4.2021.
 17.    7. maj 2021: Posredovanje sklepov svetov srednih šol o morebitnih spremembah obsega vpisnih mest (predlogi za povečanje).
 18.    20. maj 2021: Soglasja k sklepom SŠ o omejitvah vpisa in spremembah obsega razpisanih mest (povečanje).
 19.    21. maj 2021: Obveščanje osnovnih in srednjih šol o omejitvah in spremembah obsega razpisanih mest SŠ za šolsko let 2020/2021, javna objava omejitev vpisa (spletna stran MIZŠ).   
 20.    25. maj 2021: Prijavljanje za vpis (1) neuspešnih dijakov 1.letnika srednjih šol, ki se želijo preusmeriti in ponovno vpisati v 1.letnik (samo za šole brez omejitve vpisa), in (2) učence, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini.            
 21.    27. maj 2021: Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa.
 22.    28. maj 2021: Vnos podatkov o stanju prijav na dan 25.5.2021  
 23.    14.6.2021 do 14. ure: Vnos podatkov o zaključnih ocenah 9.razreda in posredovanje podatkov o dosežkih pri NPZ.
 24.    16.6.2021 do 6. ure: Oblikovanje baze podatkov o učencih zaključnih razredov OŠ in posredovanje na srednje šole.
 25.    16.6.2021 do 14. ure: Vnos podatkov o predvidenem številu ponavljalcev in izračun števila mest za 1. in 2. krog izbirnega postopka (šole brez omejitve vpisa tudi izračunajo število mest za 2.  krog).    
 26.    16.6.2021 do 16. ure: Posredovanje gradiva in podatkov potrebnih za izvedbo drugega kroga izbirnega postopka.
 27.    med 16. do 21. junija 2021 do 14. ure: VPIS oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka (prinašanje dokumentov za vpis; vabilo z vašim terminom prejmete po pošti na dom)
 28.    21. junija 2021 do 15. ure: OBJAVA REZULTATOV 1. KROGA izbirnega postopka, seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka, z možnostjo v 2. krogu in razdelitev ustreznih gradiv. MIZŠ ponovno posreduje podatke o prostih mestih za 2. krog.
 29.    21. junij 2021 do 16. ure: V primeru omejitve vpisa – objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka (www.mizs.gov.si)
 30.    24. junija 2021 do 15. ure: Prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog izbirnega postopka, vnašanje podatkov za 2. krog izbirnega postopka.
 31.    29. junij 2021 do 9.00 ure: Izvedba in posredovanje podatkov o rezultatih 2. kroga izbirnega postopka srednjim šolam.
 32.    29. junij 2021 do 15. ure: Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
 33.    30. junij 2021 do 14. ure: VPIS KANDIDATOV USPEŠNIH V 2. KROGU IZBIRNEGA POSTOPKA
 34.    1. julij 2021 do 12. ure: Vnos podatkov o številu prostih mest (v posebno rubriko »Prosta mesta po 1. in 2. krogu« - ročno vnašanje)              
 35.    1. julij 2021 do 15. ure: Objava še prostih mest za vpis (spletna stran MIZŠ)
 36.    31. avgust 2021: Prijava in vpis dijakov ponavljalcev
 37.    31. avgusta 2021: Vpis na srednjih šolah, kjer imajo še prosta mesta

Seveda je pomemben tudi datum 21. januar 2021, ko objavljen RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE 2021/2022.

Navedeni datumi pomenijo zadnji rok izvedbe navedene aktivnosti. 

K točki 2. - srednje šole posredujejo spremembe e-naslovov delavcev, ki bodo vodili postopek; zanove svetovalne delavce uredijo tudi certifikate

K točkam 26, 27, 29, 31, 32 in 33 - srednje šole same določijo in objavijo datume izvedbe vpisnega in izbirnega postopka, ki pa mora biti dokončan najkasneje do datuma, navedenega v preglednici

 

Vir: MIZŠ