Napis: rokovnik za vpis v srednjo šolo
08. 01. 2024
Novice

Rokovnik za vpis v srednjo šolo

Pomembni datumi

JANUAR

• 15. januar 2024: izid razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domove, objava na internetu (https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/)

FEBRUAR

• 16. in 17. februar 2024: informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih

MAREC

• 4. marec 2024: prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v programe, kjer je to posebni vpisni pogoj, ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za programe Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š)

• 8.–20. marec 2024: opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti

APRIL

• 2. april 2024: rok za oddajo prijavnice za vpis v prvi letnik srednjih šol za šolsko leto 2024/25

• 8. april 2024 do 16. ure: javna objava številčnega stanja prijav za vpis v srednje šole (objava na internetu – https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/)

• 18. april 2024: javna objava sprememb obsega razpisanih mest (zmanjšanja) in stanja prijav za vpis v srednje šola za šolsko leto 2024/25 (https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/)

• 23. april 2024 do 15. ure: rok za morebitne prenose prijav za vpis v srednje šole

MAJ

• 7. maj 2024: NPZ iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine

• 9. maj 2024: NPZ iz matematike

• 13. maj 2024: NPZ iz tretjega predmeta (tuji jezik, fizika, zgodovina, likovna umetnost)

• 16. maj 2024: rok za prijavo za vpis učencev, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini, in dijakov 1. letnikov, ki se želijo preusmeriti v drug program in ponovno vpisati v 1. letnik (preusmerjenci – samo na šole brez omejitve vpisa)

• 24. maj 2024: obveščanje srednjih šol o omejitvah in spremembah obsega razpisanih mest (morebitno povečanje), javna objava omejitev vpisa (https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/)

• 29. maj 2024: obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa s strani srednjih šol, kjer imajo

oddano prijavnico

JUNIJ

• 3. junij 2024: seznanitev učencev z dosežki NPZ v 9. razredu

• 3. junij–5. junij 2024: uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ

• 14. junij 2024: razdelitev zaključnih spričeval in obvestil o dosežkih na NPZ učencem 9. razreda

• 17. do 21. junij 2024 do 14. ure: vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka

• 21. junij 2024 do 14. ure: objava rezultatov prvega kroga izbirnega postopka na srednjih šolah in

seznanitev kandidatov, ki v 1. krogu niso bili uspešni z možnostmi v 2. krogu

• 21. junij 2024 do 16. ure: objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka (https://www.gov.si/teme/vpis-vsrednjo-solo/)

• 26. junij 2024 do 15. ure: rok za prijavo kandidatov za 2. krog izbirnega postopka (samo neizbrani v 1. krogu)

JULIJ

• 2. julij 2024 do 15. ure: objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka

• 3. julij 2024 do 14. ure: vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka

• 4. julij 2024 do 15. ure: objava še prostih mest za vpis

AVGUST

• 30. avgust 2024: do tega datuma se lahko kandidati še kadarkoli vpišejo na srednjih šolah, kjer imajo še prosta mesta

Vira: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Državni izpitni center.