04. 01. 2021
Novice

Strokovni članki za svetovalce

Strokovne članke s področja svetovanja za vseživljenjsko učenje in razvoj kariere lahko spremljate v številnih slovenskih strokovnih revijah in časopisih, ter spletiščih.

Strokovne članke s področja svetovanja za vseživljenjsko učenje in razvoj kariere lahko spremljate v naslednjih slovenskih strokovnih revijah in časopisih:

Pomembno je še spremljanje veljavne zakonodaje in predpisov s poročja šolstva ter poznavanje Bele knjige kot strateškega dokumenta za celovito ureditev področja vzgoje in izobraževanja v Sloveniji. 

Kot članica Evrospke Unije, Slovenija sledi zakonodaji, pobudam, smernicam in priporočilom, ki veljajo za skupni evropski izobraževalni prostor