17. 01. 2021
Novice

Vprašalnik o poklicni poti

Elektronski Vprašalnik o poklicni poti je pripomoček pri kariernem odločanju učencev v 9. razredu osnovne šole.

Elektronski  Vprašalnik o poklicni poti je pripomoček  pri  kariernem odločanju učencev v 9. razredu osnovne šole:

  • Pomaga učencem pri odkrivanju poklicnih želja, povezanih z odločanjem o nadaljnjem izobraževanju v srednji šoli.
  • Pomaga učencem razmisliti o  interesih glede šolskih predmetov in zunajšolske dejavnosti, predvsem pa njihove poklicne interese in izobrazbene namere.

Za dodatne informacije lahko pišete na vpp@ess.gov.si

Vprašalnik je namenjen učencem. Do njega dostopate z osebno šifro in geslom, ki ju dobite v šolski svetovalni službi. 

Svetujemo, da si prej preberete Navodila za izpolnjevanje in po potrebi za pomoč prosite tudi starše.