Astronom

opazovanje nočnega neba

Kaj delavec običajno dela:

  • s poznavanjem naravnih zakonov in že odkritih pojavov v vesolju načrtuje in izvaja znanstvene raziskave in meritve;
  • z matematičnimi orodji in uporabo računalnika gradi teoretične razlage opaženega ter jih na podlagi pridobljenih meritev preverja; 
  • posveča se obdelavi in razlagi podatkov, ki jih pridobi iz lastnih meritev na enem izmed mnogih teleskopov po svetu ali pa iz meritev velikih projektov in znanstvenih skupin v okviru mednarodnega sodelovanja;
  • pogosto opravlja pedagoško delo, sodeluje pri zasnovi in izdelavi astronomskih inštrumentov ali pa sodeluje pri operativnem delu astronomskega observatorija;
  • sodelujejo pri javnih dogodkih, predavanjih in opazovanjih ter širi znanje o vesolju, njegovi sestavi in razvoju.
     

Osebnostne lastnosti:

Od astronoma se pričakuje sposobnost koncentracije, skrbnost, disciplina in temeljitost pri raziskovalnem in opazovalnem delu ter zmožnost ustvarjalnega razmišljanja, logične analize in aplikacije novih idej. Pomembna radovednost, želja po razumevanju nebesnih pojavov in vsega, kar se dogaja v vesolju.

Pogoji dela:

Delo astronoma večinoma poteka v pisarniškem okolju, na delovnih srečanjih in konferencah ter v astronomskih observatorijih in drugih raziskovalnih ustanovah. Pogosta so potovanja, delo na projektih ali opazovanja na observatorijih na različnih lokacijah.

Delovni pripomočki:

Glavni pripomoček je teleskop. Uporablja računalniške programe za bolj zahtevne izračune, simulacije in obdelave obsežnih količin podatkov. Uporablja tudi računalniške gruče - medsebojno povezane skupine računalnikov, ki imajo večjo računsko moč od posameznega računalnika. Astronom pri svojem raziskovalnem delu uporablja obsežne baze publikacij in preglede že odkritih zakonitosti in analiz pojavov ter objektov v vesolju.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Znanja in kompetence:

  • Pozna zgodovino astronomije.
  • Pozna sferno trigonometrijo, matematiko in matematično-računalniška orodja, astrofiziko pojavov in objektov v vesolju.
  • Pozna zgradbo in zna uporabljati astronomske inštrumente. 
pogled s teleskopom iz observatorija
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: