Direktor kazinoja

Zagotavlja brezhibno delovanje igralnice,

Kaj delavec običajno dela:

 • zagotavlja brezhibno poslovanje in delovanje igralnice,
 • razporeja sodelavce, določa nadomeščanja, skrbi za pravočasne priprave, začetek in nemoten potek dela,
 • nadzoruje delo v igralnici,
 • spremlja sodelavce pri izvajanju predpisanih del in postopkov,
 • pozoren je na delovanje igralnih avtomatov in urejenost igralniških prostorov,
 • opazuje goste in igralce,
 • pripravlja načrte, poročila in predloge o delovanju in poslovanju igralnice in o delu zaposlenih,
 • sodeluje z lastniki pri vrednotenju rezultatov, sprejemanju odločitev in kadrovanju.
   

Osebnostne lastnosti:

Gre za dinamično delo, s stalnimi stiki z zaposlenimi in gosti. Potrebna je komunikativnost, uglajenost in odprtost za timsko delovanje. Potrebuje tudi sposobnost organiziranja in vodenja dela. Pomembna je sposobnost za prevzem odgovornosti in samoiniciativnost. Delo mora opravljati natančno in pošteno. Pomembna je tudi skrb za prijeten videz in osebni izgled. Od direktorja kazinoja se pričakuje sposobnost logično-analitičnega mišljenja, hitrega razumevanja in presojanja, zlasti za analizo in vrednotenje dela. Zna se tudi jasno ustno in pisno izražati, ko posreduje navodila in sestavlja poročila.

Pogoji dela:

Delo v zaprtem prostoru, v urejenem delovnem okolju. Pri tem pretežno stoji ali hodi. Dela tudi v pisarni, kjer navadno sedi za pisarniško mizo in dela z računalnikom. Dela v izmenah, saj so igralnice povečini odprte ves dan, tudi ob praznikih in vikendih. Pogosto ima tudi podaljšan delovni čas. V igralniških prostorih se nahaja skupaj z drugimi sodelavci. Zaradi dela v izmenah in občasno nočnega dela je lahko prisotna nevarnost preobremenitve.

Delovni pripomočki:

Direktor kazinoja dela z osebnim računalnikom. Pogosto uporablja pisarniške pripomočke, mobilni telefon in pisala. Pri delu uporablja delovne načrte in pravilnik o igralnici. Pomaga si s priročniki in predpisi o igrah na srečo. Spremlja tudi Uradni list Republike Slovenije, predvsem področje igralniške zakonodaje. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Znanja in kompetence:

 • Direktor kazinoja mora imeti univerzitetno izobrazbo pravne, ekonomske ali organizacijske smeri, saj potrebuje široka strokovna znanja iz pravnega, ekonomskega ali organizacijskega področja. 
 • Poznati mora gospodarsko pravo, uporabo pravnih načel, zakonskih določil, monetarno ekonomijo, trženje, poslovne finance in računovodstvo. 
 • Ima organizacijske in komunikacijske spretnosti za vodenje delovnih procesov in informacijskega sistema. 
Pozna osnove iger na srečo.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: