Dramaturg

dramaturg piše strokovne članke

Kaj delavec običajno dela:

 • sodeluje pri snovanju in nastajanju posamezne uprizoritve, kot kritični opazovalec skrbi za pripravo uprizoritve;
 • spremlja in ocenjuje raven umetniškega izraza gledališkega igralskega ansambla v celoti in vsakega posameznika v uprizoritvi;
 • kot literarni, gledališki, filmski, televizijski ali radijski svetovalec je povezan z določenim gledališčem, (gledališko) skupino ali režiserjem, sodeluje z dramatiki pri nastajanju novih dramskih del;
 • bere, ocenjuje in analizira izbrana dela, ki bodo uvrščena v gledališki repertoar ali so namenjena filmski, televizijski ali radijski izvedbi;
 • piše, pripravlja in prireja filmske ali televizijske scenarije ali prevaja dramska besedila in raziskuje literaturo o njih
 • ureja gledališke liste, vzpostavlja vezi s publiko in pomaga uprizoritve predstaviti širši javnosti;
 • piše strokovne članke za strokovne ali druge medije;
 • piše in ureja strokovne znanstvene publikacije, sodeluje pri nastanku strokovne literature s področja gledališča, literarne znanosti, filma, televizije in radia;
 • izobražuje na področju gledališča, filma, televizije, radia in drugih medijev ter skrbi za razvoj in usposobljenost dramaturgov začetnikov;
 • aktivno spremlja domače in tuje gledališko, filmsko, televizijsko, radijsko ustvarjanje ter ustvarjanje drugih medijev.

Osebnostne lastnosti:

Delo dramaturga zaznamuje delo z ljudmi, dramskimi deli ter pisanje. Če naj dramaturg v procesu nastajanja umetniškega izdelka polno strokovno sodeluje, mora poznati posebnosti posameznih medijev oziroma umetniških področij, v okviru katerih deluje. Iz tega sledi, da mora poznati tudi tehnološki postopek nastajanja umetniškega izdelka. Če zaseda vodstveni položaj, se mora odlikovati po vodstvenih sposobnostih, če deluje pedagoško, mora izkazovati pedagoški dar.

Pogoji dela:

Poleg nevarnosti, ki tudi sicer prežijo na ljudi, ki delajo v gledališču, je dramaturg izpostavljen nevarnosti pešanja vida. Možne so okvare hrbtenice zaradi nenaravne drže pri pisanju in branju, prisotni so pogosti prehladi zaradi sedenja v parterju v času vaj, ko je dvorana podhlajena.

Delovni pripomočki:

Delovni pripomočki dramaturga so vsi posredniki informacij (pisni in elektronski viri) in sredstva za pisanje.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Znanja in kompetence:

 • Ima predpisano univerzitetno izobrazbo, ki jo pridobi na akademiji za gledališče, film, radio in televizijo, možen je tudi študij humanističnih smeri, npr. primerjalne književnosti, vendar mu ta ne omogoča seznanjanja z dramaturško prakso.
 • Spremlja sodobna dogajanja v umetnosti in novosti v stroki.
 • Je vešč pisanja in branja v materinščini in vsaj dveh svetovnih jezikih.
dramaturg sodeluje pri uprizoritvah
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: