Filmski in elektronski montažer

filmski in elektornski monter združuje sliko in zvok

Kaj delavec običajno dela:

 • delo montažerja je elektronska montaža slike in zvoka televizijskih oddaj in filmov. Pri delu povezuje avdio in video signale ter uporablja digitalne učinke;
 • spremlja in zagotavlja tehnično kakovost pri obdelavi filmskega gradiva ali televizijskih oddaj. Njegovo delo je elektronska montaža slike in zvoka pri vseh zvrsteh TV oddaj in filmov;
 • montaža je zadnja stopnja dela v procesu ustvarjanja avdiovizualnega sporočila;
 • začne se z zamislijo, nadaljuje s pisanjem scenarija, s snemalno knjigo za delo pred kamero, z ogledom posnetega materiala, tehtnim premislekom in pripravo pred vstopom v montažo.
   

Osebnostne lastnosti:

Montažer se zanima za zgodovino filma in medijskih praks kot tudi za sodobne prijeme na filmskem in likovnem področju. Imeti mora brezhiben vid in sluh. Večino časa dela v temnih prostorih montirnice, kjer montira različne televizijske, video ali filmske zapise. Imeti mora posluh za skupinsko delo.

Pogoji dela:

Delo je pretežno sedeče in poteka v montažnem laboratoriju, kjer skupaj z režiserjem oddaje ali filma sestavlja filmske sličice in ustrezno zvokovno spremljavo. Montažer dela natančno in hitro tudi pod pritiskom, ki je pogost zaradi programskih zahtev in časovnih omejitev. Zaradi hitrega razvoja tehnologije se mora nenehno izobraževati in pridobivati nove izkušnje. Zaradi dolgotrajnega dela v zaprtem temnem prostoru, kjer poteka montaža televizijskih prispevkov ali filma, je potrebna zaščita oči in krajši premori med delom.

Delovni pripomočki:

Za montažo prispevkov na TV Slovenija se še vedno uporabljajo kasete formatov: BETA, Digital BETACAM, IMX, DVCPRO in DVCAM. Problem montiranja s kasete na kaseto je predvsem v dolgotrajnosti postopka in prehodih med pregledom materiala. Potrebna bi bila torej digitalizacija celotnega video arhiva. V montaži so v uporabi profesionalni magnetoskopi, s katerimi predvajajo posneti material ter ga sproti presnemavajo, kader za kadrom, da dobijo končni izdelek - televizijski prispevek. Filmska montaža ima svoje zakonitosti, vendar v praksi montažer pogosto dela tako na filmu kot na televiziji.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 33% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic manj perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Primerna izobrazba je višješolska izobrazba smeri medijske komunikacije ali likovne smeri z dodatnim programom za strokovno izobraževanje po končani višješolski izobrazbi.
 • Zna organizira posneti material slike in zvoka, vzpostavlja potrebno kontinuiteto filma ali televizijske oddaje ter posnetemu materialu da ustrezen ritem.
 • Kreira pregledne in sugestivne konstrukcije materiala in izdela kompaktne avdiovizualne vsebine. 
   
filmski monter uporablja za delo posebno opremo
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: