Geolog

Izvaja geološko kartiranje.

Kaj delavec običajno dela:

  • izvaja geološko kartiranje, pri čemer z različnimi metodami ugotavlja starost, sestavo in nastajanje geoloških tvorb širšega ozemlja oz. pokrajine;
  • izvaja preiskave tal in sistematično zbira vzorce za analizo v laboratorijih, pri čemer ugotavlja, kako bi lastnosti kamnin lahko vplivale na uporabo zemljišča za gradbene, konstrukcijske in druge namene;
  • s podatki, ki jih pridobi s pomočjo geokemije, geofizike in občutljive tehnične opreme, prikaže podzemne plasti kamnin in oceni obseg, količino in kakovost naravnega vira;
  • proučuje seizmološke procese, zemeljska magnetna polja in onesnaževanje, ki ga povzroča industrija;
  • na podlagi geoloških podatkov piše poročila, izrisuje karte, mreže in tridimenzionalne modele za uporabo Geografskega informacijskega sistema in računalniških programov, za pisanje besedil ter izrisovanje mrež.

Osebnostne lastnosti:

Geološki podatki so osnova pri obravnavanju številnih problemov nacionalnega pomena, kot so: varovanje zdravja in okolja, preskrba s pitno vodo, zaščita pred naravnimi katastrofami, urbanistično načrtovanje, odkrivanje in ocena rezerv ter načrtovanje izkoriščanja nahajališč mineralnih surovin. Delovno mesto geologa ni omejeno samo na laboratorij in pisarno, pač pa je njegov delovni prostor vsa zemeljska površina. To pomeni, da je geologija veda, ki ne pozna državnih meja.

Pogoji dela:

Delo geologa poteka v pisarni, geoloških laboratorijih ter na terenu. Pri delu v rudniku ali na gradbišču dela v hrupnem in prašnem okolju, kjer je prisotna nevarnost fizičnih poškodb. V takšnih delovnih razmerah uporablja zaščitno opremo (čelada, zaščitna obutev in obleka ter rokavice). Geološke raziskave izvaja na odročnih in nenaseljenih področjih, pri čemer pogosto hodi peš, ob tem se tudi vzpenja in spušča v podzemne hodnike in rove. Pri tem ga lahko spremljajo neugodne vremenske razmere, dež ali vročina.

Delovni pripomočki:

Geolog pri svojem delu uporablja raznovrstne delovne pripomočke. Do geoloških kart in matematičnih modelov dostopa s pomočjo računalniških programov. Pri proučevanju urbane hidrogeologije in v rudarstvu pogosto uporablja biokemično in fizikalno laboratorijsko opremo.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Znanja in kompetence:

  • Ima predpisano dodiplomsko univerzitetno ali doktorsko izobrazbo geološke smeri.
  • Ima širok razpon znanja paleontologije, stratigrafije, ekonomske geologije, tektonike, hidrologije, geofizike in sedimentologije, kristalografije, mineralogije, petrologije, geokemije in ekologije.
  • Ima solidno znanje matematike, fizike in kemije.
  • Obvlada delo z računalnikom in drugimi instrumenti.
  • Je telesno dobro pripravljen in vzdržljiv, da lahko dela na terenu.
Ima širok razpon znanja paleontologije.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: