Gozdar traktorist

Traktor v snegu

Kaj delavec običajno dela:

 • Opravlja spravilo lesa iz gozda do gozdne ceste, kjer ga pripravi na prevoz z gozdarskim kamionom. S pomočjo daljinsko vodenega traktorskega vitla posekano drevje ali sortimente zbira in privleče do traktorja. Z njim ga nato po gozdni vlaki privleče na dovoz, kjer ga razvrsti glede na kvaliteto in namen, tako da je kasnejši transport z gozdarskim kamionom lažji.
 • Dela v gozdu na različnih naklonih in talnih podlagah. Kljub delu v traktorski kabini je delovno področje izpostavljeno trenutnim vremenskim vplivom. 
 • Poleg spravila mora poznati tudi vzdrževalna dela na traktorju in vitlu.
 • Zaposli se v lesno predelovalni industriji, v podjetjih, kjer zbirajo les za prodajo in nadaljnjo predelavo.
   

Osebnostne lastnosti:

Gozdar traktorist ima rad delo v naravi in mora poskrbeti za dobro psihofizično zmogljivost. Kadar potekata sečnja in spravilo lesa istočasno, je potrebna komunikativnost in smisel za delo v timu.

Pogoji dela:

Delo opravlja tako v traktorski kabini, kjer so ropot in vibracije zmanjšani, kot na prostem, kjer je delo izpostavljeno zunanji temperaturi, vetru, soncu in padavinam. Delo gozdarskega traktorista velja za težaško delo. Zato potrebuje dobre psihofizične sposobnosti in dober vid, da lahko pravilno razvršča lesne sortimente. Nevarnost predstavljajo težki lesni sortimenti, ki ob nezgodah lahko povzročijo zlom, stisk ali zmečkanje udov. Zaradi terenske vožnje prihaja do obrabe hrbtenice. Pri delu z jeklenico obstaja možnost vboda jeklenega pramena v roke. Ob prevrnitvi traktorja lahko pride tudi do drugih hujših poškodb. Zaradi naštetega je obvezna uporaba osebne varovalne opreme.

Delovni pripomočki:

Uporablja traktor, kolesnik ali goseničar. Traktor je opremljen z rampno in naletno desko ter vitlom. Poleg traktorja uporablja še motorno žago, sidrni pas, preusmeritveni škripec in cepin.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 2 leta.

Znanja in kompetence:

 • Poznati mora različne vrste lesa, da pravilno razvrsti sortimente na razkladišču, pri čemer je pomembna sposobnost opazovanja.
 • Pomembne so psihomotorične in motorične sposobnosti, saj je vožnja s traktorjem v gozdu zelo zahtevna.
 • Zaradi možnosti povzročitve škode na stoječem drevju in vlaki je obvezen skrben pristop k delu.
 • Potrebna je zmožnost presojanja, saj je učinkovitost dela odvisna od izbire vlake in smeri spravila lesa.
 • Izobraževanje poteka na Srednji gozdarski in lesarki šoli Postojna v okviru rednega šolanja ali v okviru nacionalnih poklicnih kvalifikacij.
   
Traktorist zlaga pripravljena drva
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: