Gozdarski gojitelj

gozd v jeseni

Kaj delavec običajno dela:

 • sadi gozdno drevje in v urbanem okolju različna parkovna drevesa in grmovnice, po potrebi ureja gozdne ceste in vzdržuje ali popravlja orodje
 • sadi sadike gozdnega drevja, odstranjuje plevele in grmovne vrste okrog sadik 
 • zaščiti drevje pred objedanjem z različnimi mrežami, tulci ali količki 
 • neguje in vzdržuje drevje različnih vrst in dimenzij
 • odstranjuje preštevilno mlado gozdno drevje, občasno odstranjuje manjše drevje in grme na brežinah gozdnih cest
 • zaposlen je v gozdarskem podjetju, lahko dela tudi kot vzdrževalec zelenih površin in parkov.
   

Osebnostne lastnosti:

Gozdar gojitelj ima rad delo v naravi in mora poskrbeti za dobro psihofizično zmogljivost. Zaželena je komunikativnost in sposobnost dela v timu.

Pogoji dela:

Dela v gozdu, kjer so različne delovne razmere (npr. različno nagnjen teren, različna nadmorska višina in področja, ki so bila prizadeta zaradi vremenskih ujm ali požarov). Dela tudi v urbanem okolju na področju zasaditev in vzdrževanja živih mej in parkov ter čiščenja brežin cest in železnic. Gre za težaško delo. Motorna orodja povzročajo hrup, vibracije in izpostavljenost izpušnim plinom. Zaradi reliefnih razmer lahko pride do zvinov ali zlomov okončin. Pri delu z motornim orodjem prihaja do povečane obrabe hrbtenice, zaradi vibracij včasih pride do obolenja rok, zaradi hrupa pa do okvare sluha. Pri delu in vzdrževanju orodij obstaja možnost ureza. Ker delo poteka v gozdu, lahko pride tudi do pikov insektov. 

Delovni pripomočki:

Uporablja več vrst orodij: pri sajenju uporablja kramp, za redčenje in odstranjevanje manjših dreves in grmov uporablja drevesne škarje, žagico in sekiro, za odstranjevanje plevelov, praproti, robid, vzpenjavk uporablja srp, pri redčenju debelejših dreves in grmov pa uporablja motorno žago. Obvezna je uporaba osebne varovalne opreme.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 2 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Prepozna drevesne in grmovne vrste, kar zahteva dober vid, sposobnost opazovanja in skrben pristop k delu.
 • Pozna gojitvene lastnosti določene vrste drevja in grmovnic.
 • Poznati mora tudi gozdne živali in njihove navade, ker posega v njihov življenjski prostor. 
 • Obvezno je poznavanje delovanja orodij in natančnost pri vzdrževanju le teh.
Pozna gojitvene lastnosti dreves
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: