Grafolog

Ženska s povečevalnim steklom.

Kaj delavec običajno dela:

  • analizira oziroma podrobno preuči pisavo, rokopis ali zapis grafičnih znakov in na osnovi poglobljene preučitve pisave pripravi grafološko analizo za stranko
  • pri analiziranju pisave grafolog išče lastnosti, ki jih ocenjuje, z analizo pisave ugotavlja osebnostne elemente, kot so temperament osebe, njegove prirojene in pridobljene talente in osebnostne značilnosti, ipd.
  • opazuje oblikovno, gibalno, prostorsko in vsebinsko sliko besedila ter število točk, ki jih označi
  • pripravlja grafološke analize za zaposlovanje ljudi, pri kariernem svetovanju ali kot pomoč pri ugotavljanju otrokove stopnje razvoja; lahko je tudi sodni izvedenec, ki na podlagi analize pisave poda strokovno mnenje o avtorstvu rokopisa
  • pri delu upošteva profesionalni kodeks evropskih grafologov in zakone o varovanju osebnih podatkov.
     

Osebnostne lastnosti:

Grafolog mora biti natančen, pošten, zanesljiv, inteligenten, samoiniciativen, ambiciozen, naklonjen ljudem in predvsem etičen. Pri vsaki analizi mora ostati taktičen in diskreten. Izražati se mora jasno, preudarno in nedvoumno. 

Pogoji dela:

Grafologija kot veda je uporabna v gospodarstvu, zdravstvu in šolstvu. Poklic grafologa lahko opravlja vsak, ki je strokovno usposobljen in je v dobri psihofizični kondiciji. Pri tem delu je pomemben predvsem dober vid. Pri izdelavi grafološke analize je grafolog samostojen, zato so razmere za delo odvisne od zahtevnosti analize in so vezane na njegovo lastno razporejanja in organiziranje časa. Pri delu grafologa ni večjih nevarnosti.

Delovni pripomočki:

Preučuje posebnosti pisave s pomočjo kotomerov, ravnil, črtal, povečevalnih stekel in optičnih pripomočkov, npr. stereo mikroskopa.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 33% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic manj perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Potrebuje kompleksna grafološka znanja in metode preučevanja pisav, povezane s psihologijo, komunikologijo, sociologijo, matematičnimi izračuni in fizikalnimi principi.
  • Vzdrževati in razvijati mora svoje specialistične sposobnosti in spoštovati moralne in profesionalne vrednote.
Roke osebe, ki piše.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: