Industrijski oblikovalec

Nadzira nastajanje in oblikovanje izdelka.

Kaj delavec običajno dela:

 • načrtuje, oblikuje, povezuje in usklajuje vsebinske, tehnološke, psihološke, likovne in družbenoekonomske vidike načrtovanega izdelka;
 • nadzira nastajanje in oblikovanje izdelka v vseh fazah procesa, od idejnega projekta do končne proizvodnje;
 • njegovo delo se začne, ko evidentira naročnikovo željo, potrebo ali problem;
 • glede na želje, potrebe ali problem zasnuje idejni projekt, v katerem določi posamezne korake, ki bodo pripeljali do izdelave prototipa;
 • določi in definira tehnološki proces izdelka, določi oblikovne rešitve, določi materiale, ki jih bodo uporabili za izdelavo izdelka, določi velikost, barvo izdelka in številne druge značilnosti in podrobnosti; 
 • ko je izdelek pripravljen, steče t.i. nična proizvodnja, kar pomeni, da izdelek še zadnjič testira in izvede morebitne spremembe ali popravke;
 • ko so opravljeni še zadnji testi, izdelek pošlje v serijsko proizvodnjo.

Osebnostne lastnosti:

Osebnostne lastnosti, ki odlikujejo ta poklic, so: zmožnost za sodelovanje z različnimi profili poklicev, ki sodelujejo v procesu nastajanja izdelka, poklicna radovednost in izostren občutek za zadovoljevanje človekovih potreb. Glavni zahtevi, ki zadevata zdravstveno stanje oblikovalca, sta predvsem dober vid ter sposobnost koncentracije. Skupaj s poglobljenim strokovnim znanjem mu omogočata oblikovanje jasnih in opaznih izdelkov.

Pogoji dela:

Ob dolgotrajnem delu v neugodnem telesnem položaju pred računalniškim zaslonom pretijo industrijskemu oblikovalcu poškodbe hrbtenice, možne so tudi težave z vidom. Omejeno delo pred zaslonom ter pogosti odmori so splošni preventivni zdravstveni ukrepi. Občasno uporablja osnovna zaščitna sredstva, kot so delovna halja, po potrebi zaščitna očala in nevtralizacija sevanja računalniškega zaslona. Čeprav preživi večino delovnega časa v pisarni, mora pogosto preveriti posamezne faze dela v tiskarni ali proizvodnem obratu določenega podjetja. Takrat mora upoštevati posebne razmere, ki vladajo v posameznem delovnem okolju.

Delovni pripomočki:

Med osnovnimi delovnimi pripomočki je računalnik z grafičnimi programi. Vsi industrijsko oblikovani izdelki so danes praviloma zasnovani ali testirani (barvno, oblikovno, tehnološko) računalniško. Kljub tehnološkemu napredku pa oblikovalci še vedno uporabljajo: svinčniki in pisala, papir, dobra razsvetljava in pisalna miza. Industrijski oblikovalec uporablja tudi raznovrstne materiale, kot so kovina, keramika, steklo idr. v številnih medsebojnih kombinacijah. Končni izdelek je estetsko oblikovan uporabni predmet, namenjen raznovrstnim uporabnikom.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Znanja in kompetence:

 • Ima predpisano srednješolsko izobrazbo oblikovalsko-grafične smeri ali univerzitetno izobrazbo oblikovalske smeri (študij vizualne komunikacije ali industrijsko oblikovanje).
 • Ima risarske spretnosti, obvlada industrijsko oblikovanje, vizualne študije, slikanje, kiparsko modeliranje, predstavitvene tehnike, tehnologijo izdelave modelov, računalništvo, zgodovino umetnosti in likovno teorijo.
 • Obvlada delo z računalnikom in več grafičnih oz. oblikovalskih računalniških programov.
 • Ima dobre psihofizične sposobnosti. Ima dober vid, sluh ter barvni vid. Ima mirno roko in finomotorične spretnosti.
 • Ima dobro prostorsko predstavljivost. Sposoben je večdimenzionalnega oblikovanja.
 • Ima smisel za opazovanje, prepoznavanje oblik, linij ter kombiniranje barv.
Spremlja novosti v stroki.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: