Kardiolog

Prepoznava in zdravi bolezni srca in ožilja.

Kaj delavec običajno dela:

 • prepoznava in zdravi bolezni srca in ožilja;
 • v sklopu pregleda prouči anamnezo, izvede telesni pregled ter opravi elektrokardiogram in rentgenski pregled prsnih organov;
 • opravlja tudi specialne (invazivne in neinvazivne) preiskave, kjer uporablja različne aparature - med neivanzivne spadajo ultrazvok srca, obremenitveni test ali 24-urni elektrokardiogram, pri invazivnih preiskavah pa gre za posege v telo;
 • bolnike zdravi na več načinov - s svetovanjem in preventivo, različnimi operativnimi posegi na ožilju in srcu ali z ustreznimi zdravili;
 • vodi zdravstveno dokumentacijo o popisu in poteku bolezni, odpustnice, napotnice itd.
   

Osebnostne lastnosti:

Zdravnik kardiolog je komunikativen, prilagodljiv, potrpežljiv in vzdržljiv. Ključnega pomena je primeren odnos do bolnika in razumevanje njegovih težav. Zaradi stalnega napredka medicine in tehnologije je pripravljen na vseživljenjsko izobraževanje. 

Pogoji dela:

Zdravnik kardiolog je pri svojem delu izpostavljen nalezljivim boleznim, psihičnim pritiskom in sevanju. Pri ambulantnem delu so zaradi dolgotrajnega sedenja možne okvare hrbtenice. Zaščitna sredstva obsegajo delovno unifomo, rokavice, svinčen zaščitni plašč in druge pripomočke. 

Delovni pripomočki:

Kardiolog pri svojem delu uporablja opremo in pripomočke, kot so loparček, kladivce za reflekse, baterijo, sterilne rokavice, masko in kapo. Med ključne aparature sodijo elektrokardiograf, rentgen, ehokardiograf, tekoči trak in prenosni EKG monitor. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 10 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Zna izvesti anamnezo in pregled bolnika ter ustrezne diagnostične preiskave za bolezni srca in ožilja.
 • Pridobljene izvide zna interpretirati, postaviti diagnozo in se odločiti za ustrezno zdravljenje.
 • Zna izvajati invazivne posege na žilnem sistemu in srcu (širjenje zoženih žil s katetrom, vstavljanje opornic, razširitev srčnih zaklopk, odpravljanje motenj srčnega ritma ...).
 • Zna sodelovati in koordinirati zdravljenje s specialisti drugih strok.
Kardiogram
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: