Komunalni inženir

nadzor predelave odpadkov

Kaj delavec običajno dela:

  • zaposli se na področju ravnanja z odpadki, pri načrtih in vzdrževanju čistilni naprav;
  • izdeluje načrt ravnanja z odpadki in predlog pospeševanja ločenega zbiranja odpadkov.

Osebnostne lastnosti:

Komunalni inženir mora imeti primeren odnos do okolja, saj je njegova glavna naloga skrb za čisto okolje. Pri delu mora biti komunikativen in pripravljen na timsko delo, saj veliko problemov rešuje skupaj s sodelavci. Pri delu se srečuje tudi z uporabniki komunalnih storitev zato mora biti komunikativen. Ker veliko dela tudi na terenu, mora biti v dobri fizični kondiciji.

Pogoji dela:

Komunalni inženir ima osemurni delavnik, ki poteka večinoma v dopoldanskem času. Delo lahko poteka v pisarni ali na terenu. Na terenu lahko pride do padca ali zdrsa.

Delovni pripomočki:

Komunalni inženir pri svojem delu uporablja predvsem računalnik in telefon.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 6 let.

Znanja in kompetence:

  • Ima višješolsko strokovno izobrazbo, smer varstva okolja in komunale.
  • Zna izdelati načrt ravnanja z odpadki in sistem ločenega zbiranja odpadkov.
reciklaža papirja
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: