Kontrolor letenja

Oseba sedi za zasloni in nosi slušalke z mikrofonom.

Kaj delavec običajno dela:

  • usmerja varno gibanje letal, ki se letališču približujejo ali ga zapuščajo 
  • s pilotom letala je v stiku preko radarja, radia in zaslona
  • območni kontrolor letenja poskrbi, da letala v zračnem prostoru med seboj obdržijo varno horizontalno in vertikalno razdaljo. Večinoma dela preko radarskega zaslona. Ko se letalo približa letališču (na 30 do 40 kilometrov), delo prevzame kontrolor približevanja. Pilotu da navodila za približevanje letališču. Obvešča ga tudi o stanju na letališki stezi in o vremenu. V primeru zamude pilotu ukaže, naj počaka na pristanek. To pomeni, da letalo kroži na različnih višinah in se postopoma spušča, dokler približevanje stezi ni varno
  • obvešča letališkega kontrolorja o prihodih in odhodih letal. Letališki kontrolor dela na vrhu kontrolnega stolpa, od koder ima dober razgled na letališče v vseh smereh. Delo prevzame, ko je letalo oddaljeno 10 km od pristajalne steze. Letalo usmerja med vožnjo na tleh, napoti ga na določeno stezo in preverja delovanje svetlobnega sistema za usmerjanje letala. 
     

Osebnostne lastnosti:

Storitev kontrolorja letenja je varen prilet in odhod letal z letališča. Kontrolor je natančen in odgovoren. Sposoben je samostojnega dela in dela v ekipi. Pri izbiri kandidatov za delovno mesto kontrolorja letenja poleg razgovora odločajo testi sposobnosti in osebnostne lastnosti. Kandidat mora imeti ob prijavi na delovno mesto od 18 do 26 let.

Pogoji dela:

Delo kontrolorja letenja je stresno in zahteva visoko zbranost. Kontrolor letenja dela v razmerah, ki zahtevajo odgovornost in veliko pozornosti, saj je od njegovih odločitev odvisna usoda številnih potnikov, zato mora poskrbeti, da z rekreacijo in s sproščanjem ohranja optimalno zmogljivost. Časovni potek delovnih izmen v kontroli letenja, trajanje nepretrganega dela in dnevnega počitka kontrolorjev letenja in njihovih pomočnikov ureja poseben pravilnik.

Delovni pripomočki:

Najpomembnejši pripomoček kontrolorja letenja je radar in zaslon, ki posreduje sliko o položaju, smeri in vožnji letala med letom in ko se bliža letališču. Kontrolor je v stiku s pilotom letala in ga v primeru slabih vremenskih razmer lahko preusmeri na drugo letališče. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Znanja in kompetence:

  • Ima predpisano visokošolsko strokovno izobrazbo tehnične smeri. 
  • Ima opravljeno dodatno usposabljanje doma ali v tujini.
  • Je v dobri psihofizični kondiciji, nima izraženih zdravstvenih težav. Ima dober vid in sluh, dobro razločuje barve. Vsako leto mora opraviti zdravniški pregled.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: