Mornar - motorist

Oseba drži kompas v roki

Kaj delavec običajno dela:

  • pri delu uporablja znanja navigacije, t.j. uporaba kompasa, pomorske karte, priročnikov in sredstev za navigacijo, luči in označbe na plovni poti, risanje plovnih poti, določanje točke ladje in plovba v vseh vremenskih razmerah; 
  • skrbi za ladijske postroje, za zagon motorjev, nadzor med delovanjem in zaustavitev motorjev, nadzira sisteme za hlajenje in mazanje ter goriva in maziva za motorje; 
  • izvaja osebne in kolektivne varstvene ukrepe in skrbi, da med plovbo ne pride do trčenja; 
  • v primeru okvare ladja ali požara na ladji poskrbi za zaščito posadke in njeno reševanje; 
  • Izvaja tudi ukrepe za preprečitev onesnaženja morja zaradi ladijskih izpustov.
     

Osebnostne lastnosti:

Interesi mornarja motorista so povezani na eni strani s plovbo na morju, z vrstami ladijskih motorjev in pomorsko logistiko, na drugi strani pa z vodenjem skupine sodelavcev, s katerimi poskrbi za varen prevoz potnikov ali tovora.

Pogoji dela:

Razmere za delo mornarja motorista so povezane z vsemi tehničnimi, varnostnimi in logističnimi pogoji, ki veljajo za plovbo na morju. V primeru, da ladja nasede ali pride na ladji do požara, mornar motorist poskrbi za postopke reševanja posadke in zavarovanje tovora ali potnikov.

Delovni pripomočki:

Delovni pripomočki mornarja motorista so kompas, pomorske karte, priročniki in sredstva za navigacijo, luči in označbe na plovni poti. Skrbi za ladijske instalacije, maziva in goriva, rezervoarje in drugo ladijsko opremo. Dogajanja na ladji in potek plovbe beleži v ladijskem dnevniku.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Znanja in kompetence:

  • opravljen strokovni izpit (znanja navigacije in pomorstva, ladijskih postrojev, varstvenih ukrepov in izogibanja trčenja na morju ter osnove meteorologije);
  • starost najmanj 18 let in s končano najmanj osnovno šolo;
Zemljevid in kompas
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: