Nevrolog

Kaj delavec običajno dela:

  • v ambulanti izvaja nevrološke preglede pacientov. Ker je večina nevroloških bolezni kronična, svoje bolnike spremlja z rednimi kontrolnimi pregledi v ambulanti;
  • obravnava nujne primere in jih po potrebi pošlje na preiskave, na opazovanje ali jih sprejme na oddelek;
  • predpisuje redno zdravljenje, načrtuje in se dogovarja za zdravljenje izven klinike, npr. za operacije z nevrokirurgom, za zdravljenje z onkologom in za nadaljevanje rehabilitacije s fiziatrom;
  • sodeluje s svojci in socialno službo;
  • kot mentor sodeluje v izobraževanju zdravnikov kot njihov neposredni mentor pri učenju tehnik nevroloških preiskav;
  • opravlja raziskovalno delo ter se nenehno izobražuje.

Osebnostne lastnosti:

Nevrolog ima izkazan interes za delo z ljudmi, pravilno in humano obravnavo nevrološkega bolnika ter laboratorijsko dejavnost. Pomembna je sposobnost timskega dela, zlasti pa primeren način sporazumevanja z bolnikom, ki je večinoma kronično bolan. Vsako obdobje bolezni prinaša nove izzive tudi nevrologu.

Pogoji dela:

Obstaja možnost okužbe z bolnikovimi izločki, saj nevrološka preiskava nujno pomeni tesen stik z bolniki, ki so pogosto oboleli. Nevrolog mora biti na razpolago tudi izven običajnega delovnega časa. Predvsem zaradi nujnih primerov in nočnega dela je njegov delovnik včasih izredno naporen.

Delovni pripomočki:

Osnovni pripomočki za nevrološko preiskavo so: nevrološko kladivce, glasbene vilice, loparček, vata, lesene paličice za preizkušanje občutljivosti, pripomočki za preiskavo voha, snovi za preiskavo okusa, epruvete s hladno in vročo vodo za ugotavljanje občutka za temperaturo, testne pole za ugotavljanje kognitivnih sposobnosti, lučka, stetoskop, punkcijske igle in epruvete. Nevrolog uporablja tudi računalnik, strokovno literaturo in priročnike, register zdravil ter obrazce za popis bolezni in ambulantni izvid.

Dolžina
izobraževanja
Perspektivnost

Znanja in kompetence:

  • Ima predpisano univerzitetno izobrazbo medicinske smeri ter 6-letno specializacijo nevrologije.
  • Ima zelo obsežno, natančno in posodobljeno znanje sestave, delovanja in bolezenskih procesov, ki zajemajo osrednje in periferno živčevje.
  • Pozna diagnostične postopke za prepoznavanje teh bolezni in načine zdravljenja.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:
Sorodni poklici:

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«