Nevrolog

Slika nevronov

Kaj delavec običajno dela:

  • v ambulanti izvaja nevrološke preglede pacientov. Ker je večina nevroloških bolezni kronična, svoje bolnike spremlja z rednimi kontrolnimi pregledi v ambulanti;
  • obravnava nujne primere in jih po potrebi pošlje na preiskave, na opazovanje ali jih sprejme na oddelek;
  • predpisuje redno zdravljenje, načrtuje in se dogovarja za zdravljenje izven klinike, npr. za operacije z nevrokirurgom, za zdravljenje z onkologom in za nadaljevanje rehabilitacije s fiziatrom;
  • sodeluje s svojci in socialno službo;
  • kot mentor sodeluje v izobraževanju zdravnikov kot njihov neposredni mentor pri učenju tehnik nevroloških preiskav;
  • opravlja raziskovalno delo ter se nenehno izobražuje.

Osebnostne lastnosti:

Nevrolog ima izkazan interes za delo z ljudmi, pravilno in humano obravnavo nevrološkega bolnika ter laboratorijsko dejavnost. Pomembna je sposobnost timskega dela, zlasti pa primeren način sporazumevanja z bolnikom, ki je večinoma kronično bolan. Vsako obdobje bolezni prinaša nove izzive tudi nevrologu.

Pogoji dela:

Obstaja možnost okužbe z bolnikovimi izločki, saj nevrološka preiskava nujno pomeni tesen stik z bolniki, ki so pogosto oboleli. Nevrolog mora biti na razpolago tudi izven običajnega delovnega časa. Predvsem zaradi nujnih primerov in nočnega dela je njegov delovnik včasih izredno naporen.

Delovni pripomočki:

Osnovni pripomočki za nevrološko preiskavo so: nevrološko kladivce, glasbene vilice, loparček, vata, lesene paličice za preizkušanje občutljivosti, pripomočki za preiskavo voha, snovi za preiskavo okusa, epruvete s hladno in vročo vodo za ugotavljanje občutka za temperaturo, testne pole za ugotavljanje kognitivnih sposobnosti, lučka, stetoskop, punkcijske igle in epruvete. Nevrolog uporablja tudi računalnik, strokovno literaturo in priročnike, register zdravil ter obrazce za popis bolezni in ambulantni izvid.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 10 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Ima predpisano univerzitetno izobrazbo medicinske smeri ter 6-letno specializacijo nevrologije.
  • Ima zelo obsežno, natančno in posodobljeno znanje sestave, delovanja in bolezenskih procesov, ki zajemajo osrednje in periferno živčevje.
  • Pozna diagnostične postopke za prepoznavanje teh bolezni in načine zdravljenja.
Pri delu lahko pride do okužbe.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: