Prometni policist

Kaj delavec običajno dela:

 • nadzira in ureja promet na cestah ter skrbi za upoštevanje cestno prometnih predpisov;
 • ukrepa v primeru kršitev predpisov (neuporaba varnostnega pasu, izsiljevanje v prometu, vožnja skozi rdečo luč, prevelika hitrost vožnje) in je prisoten ob prometnih nesrečah;
 • občasno pomaga kolegom policistom pri posredovanju v družinskih prepirih, konfliktih, pri ropih in tatvinah;
 • izvaja kontrolo prometa, ki vključuje ustavljanje naključnih vozil in pregled vozniškega in prometnega dovoljenja, lahko tudi pregled opreme in tovora v vozilu;
 • skrbi za izboljšanje prometne varnosti najbolj ogroženih skupin, kot so pešci, kolesarji, vozniki koles z motorjem in motornih koles;
 • v primeru nesreče ustrezno zavaruje prizorišče in poskrbi za varnost drugih udeležencev, izvede intervjuje očividcev, meritve, nariše skico ter pripravi zapisnik in poročilo o nezgodi;
 • piše poročila, dopisnike in zapisnike.

Osebnostne lastnosti:

Prometni policist je miren, prilagodljiv, razsoden in zbran, zanima ga promet in cestno prometni predpisi. Odlikuje ga sposobnost opazovanja dogajanja okoli sebe in na cesti. Sposoben je pravilno postopati v primeru konfliktov med ljudmi in prometnih nesreč. Pri pisanju zapisnikov in poročil je natančen in vesten.

Pogoji dela:

Pri delu je izpostavljen prometnim nesrečam in vzkipljivim voznikom, s katerimi lahko pride do težjih konfliktov ali fizičnih obračunov. Običajno dela v paru z drugim prometnim policistom, pri čemer eden vodi postopek, drugi pa ga varuje. Za svojo varnost poskrbi tudi z uporabo znanj in veščin, ki jih pridobi med usposabljanjem za poklic in z dodatnimi izobraževanji.

Delovni pripomočki:

Prometni policist pri svojem delu uporablja alkotest, fotoparat, meter, sredstva za prisilno ustavljanje prevoznih sredstev (stinger), prisilna sredstva za vklepanje in vezanje, plinski razpršilec, pendrek in strelno orožje. Nepogrešljivi so tudi plačilni nalogi, zapisniki o preizkusu alkoholiziranosti in prometnih nesrečah, blok za opozorila. Obvezen del pripomočkov je tudi uniforma. Ko delo opravlja na terenu, največkrat uporablja motor ali avtomobil.

Dolžina
izobraževanja
Perspektivnost

Znanja in kompetence:

 • Pozna cestno prometne predpise in zakone v prometu.
 • Ima pridobljeno licenco za laserske merilnike in video nadzorni sistem provida.
 • Zna izvajati kontrolo prometa in ustrezno ukrepati v primerih kršitev cestno prometnih predpisov pri pešcih, kolesarjih in voznikih motornih vozil.
 • Zna izvesti postopke v primeru prometnih nesreč.
 • Zna pisati poročila, dopise in zapisnike.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:
Sorodni poklici:

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«