Radiološki inženir

Kaj delavec običajno dela:

  • samostojno izvaja vse vrste rentgenskih slikanj;
  • uporablja zaprte in odprte vire ionizirajočega sevanja, ultrazvok, magnetno resonanco in računalniško tomografijo;
  • sodeluje v ekipah, kjer je uporaba virov inonizirajočih sevanj del diagnostičnih in terapevtskih postopkov;
  • izvaja ukrepe za zaščito pred sevanji in kontrolo kakovosti.

Osebnostne lastnosti:

Radiološki inženir je pri svojem delu empatičen, odgovoren in natančen. Ima razvit čut za delo z ljudmi. Zmožen je samostojnega upravljanja s sodobno tehnologijo in sodelovanja v medicinskem timu. Na določenih področjih izraža tudi vodstvene sposobnosti.

Pogoji dela:

Ob neupoštevanju varnostnih postopkov lahko pride do prekomerne izpostavljenosti sevanju,  poškodb z električnim tokom in infekcij. Potencialne nevarnosti predstavlja tudi delo s kemikalijami in odstopanja v svetlobnih pogojih dela (temnica, močan vir svetlobe). Preventivni ukrepi pri radiološkem delu vključujejo uporabo zaščitnih sredstev, in sicer svinčen predpasnik, zaščitna očala s svinčenim steklom in svinčene rokavice. Ukrepi, ki se nanašajo na druge pogoje dela pa so še: skrajšan delovni čas, podaljšan letni dopust in vsakoletni preventivni pregledi.

Delovni pripomočki:

Radiološki inženir pri svojem delu uporablja odprte in zaprte vire ionizirajočih sevanj, različne tipe rentgenskih aparatov, utrazvočne aparate, aparate za magnetno resonanco, računalniško vodene aparate, radiokativne izotope, aparate za obsevanja ter naprave za kontrolo kakovosti. Pri izvedbi preiskav uporablja pomožne materiale (npr. rentgenski filmi), k dokumentaciji pa sodi predvsem bolnikova zdravstvena kartoteka, ki vsebuje informacije o obsevanju.

 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 7 let.

Znanja in kompetence:

  • Zna izvesti vse vrste radiološke nuklearno-medicinske diagnostike, terapijo z inonizirajočim sevanjem, postopke varstva pred sevanji in kontrolo kakovosti.
  • Usposobljen je za rokovanje z diagnostičnimi aparati na področju klasične radiologije in novejših tehnologij.
  • Pozna ustrezna programska orodja pri radioloških aplikacijah.
  • Obvlada postopke priprave pacienta na preiskavo, spremljanje med preiskavo in ustrezno ukrepanje v primeru intervencije.
  • Pozna delovne protokole in ukrepe iz varstva pri delu, kamor sodi tudi racionalna in varna uporaba zaščitnih sredstev. 

 

Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: