Reprograf skenerist

Kaj delavec običajno dela:

  • ukvarja se z računalniško vodeno tiskarsko tehniko;
  • ureja grafično pripravo tiskovne forme, kar vključuje tekstovne in slikovne elemente, oblikovanje, skeniranje, stavljenje, prelom in sestavo celotne strani, osvetlitev strani na film, montažo, kopiranje in razvijanje tiskovne forme;
  • uporablja skener (snemalnik), s katerim snema slikovne predloge in nato s pomočjo grafičnih programov obdeluje slike po željah naročnika;
  • različne kontraste in barvne značilnosti prilagodi vrsti tiska, papirju in tiskarskemu stroju.

Osebnostne lastnosti:

Reprograf skenerist je pri delu samostojen, natančen in odgovoren, odlikuje ga tudi smisel za vodenje sodelavcev. Lastnosti, ki so na področju njegovega delovanja koristne, so še čut za estetiko, redoljubnost, telesna spretnost, usmerjenost k stalnemu napredku ter prilagajanje spremembam v tehnologiji

Pogoji dela:

Pri delu so možne telesne poškodbe, najpogostje so to vreznine in preobčutljivostne reakcije na čistilna sredstva. Zaradi dolgotrajne bližine računalniških ekranov so podvrženi tudi okvaram vida in prekomernemu sevanju. Prevetivni ukrepi obsegajo predvsem upoštevanje varnostnih navodil, uporaba filtrov proti sevanju, počitek po vsaki uri dela z računalnikom in odgovorna uporaba zaščitnih sredstev.

Delovni pripomočki:

Snemalnik (skener) je glavni delovni pripomoček snemalca skenerista. Znanih je sicer več vrst skenerjev, a v grafični pripravi sta v uporabi dva – ploskovni in bobnasti. Med ostale delovne pripomočke spada tudi računalnik s programom za obdelavo slik. Tako skenerist kot reprograf digitalne priprave pri svojem delu uporabljata še vrsto drugih elementov, in sicer: osvetljevalne in razvijalne enote, merilne instrumente, kontrolne enote, svetlobni pult za pregled filmov in odtisov. V grafični pripravi pri delu uporabljajo plošče, kemikalije, film, razvijalec in fiksir, ter sredstva za čiščenje predlog in bobnov. K dokumentaciji dela sodijo barvni katalogi, delovni nalogi, standardi, organizacijski predpisi in tehnično-tehnološka dokumentacija v grafični pripravi.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Znanja in kompetence:

  • Pozna področje tehnologije grafične priprave, tiska in dodelave, standardizacije delovnih procesov in barvnega upravljanja.
  • Zna uporabljati programsko opremo za obdelavo slik, prelome tekstov ter grafično oblikovanje.
  • Zna izvesti postopke dela s tehnološko dokumentacijo, razvrščati in nastavljati parametre skeniranja, delati z digitalnimi datotekami, kopirati slike na strežnik, upravljati kontrolne in izhodne enote ter kontrolirati kakovost.
  • Zna pretvarjati vhodne podatke, delati prelome z ustreznimi programi, skenirati, združevati tekste in slike ter izvesti digitalno montažo in osvetlitev na film ali ploščo.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: