Ribič na odprtem morju

Kaj delavec običajno dela:

  • na odprtem morju lovi ribe in skrbi za vzdrževanje ribiške barke, mrež, trnkov in ostale opreme za ribolov;
  • sodeluje pri metanju in zbiranju mrež;
  • razvršča, čisti in ustrezno shranjuje ulov;
  • čisti in vzdržuje ribiško plovilo.

Osebnostne lastnosti:

Ribič na odprtem morju dobro pozna lokalno področje in je dovolj izkušen za samostojen ribolov. Zaradi timskega dela mora imeti smisel za delo v skupini.

Pogoji dela:

Poškodbe pri delu so lahko posledica neprimernega dvigovanje ulova na ladjo, neprevidnosti pri rokovanju s strupenimi ribami in neugodnih vremenskih razmer (neurje). Pri svojem delu ribič uporablja zaščitna oblačila, rokavice in primerno obutev; previden je pri gibanju na spolzki palubi in delu z ostrimi pripomočki.

Delovni pripomočki:

Ribič na odprtem morju pri svojem delu uporablja mreže, trnke, parangal, osti, ribiški pribor in ostalo opremo. Če dela na večjih ribiških ladjah upravlja tudi z dvigali za mreže, svetili za privabljanje ribjih jat in zabojniki za razvrščanje ulova.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Znanja in kompetence:

  • Ima smisel za navigacijo.
  • Zna se hitro odzvati na različne delovne razmere.
  • Obvlada postopke ribolova, od priprave pred izplutjem do vrnitve v marino (pristanišče).
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: