Ročni pakirec proizvodov

Oseba z lepilnim trakom zapira škatlo.

Kaj delavec običajno dela:

 • poskrbi za to, da so posamezni proizvodi pregledani in označeni; 
 • pakira proizvode v kartone;
 • paketi s temi proizvodi morajo biti pravilno naloženi in opremljeni s pripadajočo dokumentacijo;
 • z viličarjem prevaža izdelke na paletah.
   

Osebnostne lastnosti:

Pakirec je pri delu vesten in odgovoren.

Pogoji dela:

Delo opravlja v različnih proizvodnih in skladiščnih enotah. Dela izmenoma stoje in sede, v prisiljenem položaju, s pogostim pripogibanjem in ročnim dvigovanjem bremen. Nepravilno naložene palete so lahko vzrok za poškodbe, zato mora pred transportom preveriti, če je paleta stabilna.

Delovni pripomočki:

Pakirec uporablja različne vrste kartonov in palete, ki jih označi z žigom. Z viličarjem jih prepelje v skladiščni prostor za nadaljnji transport.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 2 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ni predpisane izobrazbe.
 • Dobro mora obvladati štetje.
 • Obvladati mora vožnjo z viličarjem.
   
Oseba v skladišču z viličarjem prevaža škatle.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: