Svetovalec za odnose z javnostmi

Ženska v poslovni obleki, ki telefonira.

Kaj delavec običajno dela:

 • skrbi za oblikovanje, vzdrževanje in ohranjanje odnosov z različnimi javnostmi;
 • načrtuje in izvaja komunikacijske programe in aktivnosti v poslovnem svetu, vladnih ustanovah, javnem in nepridobitnem sektorju, bolnišnicah itd.;
 • obvešča javnost o dogajanju, načrtih in spremembah ter preučuje njihove odzive;
 • pripravlja, raziskuje in piše različna informativna ter promocijska gradiva;
 • vzdržuje stike z novinarji, strankami in podjetniki ter odgovarja na vprašanja uporabnikov.
   

Osebnostne lastnosti:

Svetovalec za odnose z javnostmi je vešč pisanja in govornega izražanja, zato mora dobro poznati materni jezik in aktivno znati vsaj enega tujega. Dobro pozna psihologijo komuniciranja, je odprte narave, proaktiven in pošten. 

Pogoji dela:

Posebnih nevarnosti v tem poklicu ni, imajo pa podobne delovne izzive kot novinarji. Oboji večkrat lovijo roke za oddajo prispevkov, zato so lahko podvrženi stresu. 

Delovni pripomočki:

Svetovalec za odnose z javnostmi pri svojem delu uporablja računalnik in druge sodobne tehnološke pripomočke, ki omogočajo hiter dostop do spleta informacijskega omrežja.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Znanja in kompetence:

 • Zna pripraviti učinkovite govorne nastope in pisna sporočila.
 • Obvlada delo z računalnikom in iskanje po spletu.
 • Zna vzpostavljati in tudi ohranjati odnose z javnostjo.
 • Zna pripraviti strategijo v različnih modelih odnosov z javnostmi.
 • Zna pripraviti učinkovita tiskana sporočila za objavo v množičnih medijih, kar pogosto vključuje tudi izbiro ustreznih fotografij. 
 • Je dober organizator, znajde pa se tudi v raziskovalnem delu. 
Roke in računalnik.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: