Teolog

Moški prebira knjigo.

Kaj delavec običajno dela:

 • njegova glavna naloga je razumevanje in posredovanje smisla človekovega bivanja;
 • ljudem pomaga najti odgovor na njihova temeljna vprašanja sveta, življenja in odnosa do boga;
 • s pogovori in svetovanji pomaga posameznikom z osebnimi in duhovnimi vprašanji;
 • s svojega področja predava, vodi srečanja in različne skupine;
 • opravlja uradniška dela karitativnih, vzgojnih, kulturnih in socialnih ustanov; 
 • teolog katehet poučuje verouk;
 • teolog duhovnik opravlja bogoslužna opravila (vsakodnevno maševanje, krst, spoved, poroka, bolniško maziljenje in pogreb);
 • teolog profesor predava različne predmete s področja teoloških disciplin in se ukvarja z znanstveno-raziskovalnim delom.

Osebnostne lastnosti:

Pri delu mora biti potrpežljiv in prijazen. Dobrodošla je sposobnost empatije in smisel za pedagoško delo. Teolog duhovnik potrebuje tudi vodstvene sposobnosti. Biti mora samostojen. Imeti mora razvit religiozni in etični čut, čut za sveto, pravično in dobro. Dobrodošel je tudi estetski čut in glasbeni posluh. 

Pogoji dela:

Pogoji za delo so različni glede na vrsto del, ki jih teolog opravlja. Sicer posebnih nevarnosti v tem poklicu ni. 

Delovni pripomočki:

Teolog potrebuje različne pripomočke. Kot profesor potrebuje vse potrebno za pedagoško in znanstveno delo. Teolog katehet potrebuje učilnico ter vsa tradicionalna in sodobna sredstva za poučevanje. Duhovnik potrebuje bogoslužne knjige za različne obrede in liturgični prostor, cerkev ali kapelo, župnijski dom, prostore veroučne šole in prostor za srečevanja skupin.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Znanja in kompetence:

 • Ima humanistično-družboslovno izobrazbo teološke smeri.
 • Znati mora navezati stik z ljudmi in biti družaben ter razumevajoč.
 • Dobro obvladati pisno in ustno izražanje.
 • Zna pripraviti in izvesti predavanja in nastope.
Ženska prebira knjigo.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: