Trener vzgoje in šolanja psov

Trenerka vzgoje in šolanja psov z majhnim kužkom

Kaj delavec običajno dela:

  • kot oskrbnik in negovalec živali hrani, vodi, uri in neguje v šoli ali v programu za urjenje psov; 
  • izvaja tečaje za lastnike psov, ki želijo imeti boljši nadzor nad vedenjem lastnega psa, se naučiti obvladati žival in jo zavarovati pred agresivnimi drugimi psi;
  • psa vodnika za slepe osebe ali psa pomočnika za osebe, ki so gibalno ali kako drugače senzorno ovirane, usposablja le inštruktor, ki je član ene izmed šol psov vodnikov pri Svetovni ali Evropski zvezi psov vodnikov ali Evropske zveze psov asistentov;
  • dela tudi kot trener tekmovalnih vrst psov, ocenjevalec reševalnih psov ali psov pomočnikov in se redno izobražuje v tujini. 
     

Osebnostne lastnosti:

Trener mora imeti dobro psiho-fizično zmogljivost, da lahko psa vodi in usmerja v želeno vedenje ter odpravlja nepravilnosti. Ima interes za delo s psi, zanimajo ga značilnosti različnih vrst in pasem psov ter kako uporabiti psa v izjemnih okoliščinah, ko gre za iskanje pogrešanih oseb v ruševinah ali ujetih v snežnih plazovih.

Pogoji dela:

Trener vzgoje in šolanja psov dela v urejenem okolju, kjer je pogosto več psov, s pripomočki, dovolj velikim prostorom in opremo za trening, kjer pripravlja psa na želeno vedenje. Najpogostejša poškodba pri šolanju in vzgoji psov je ugriz psa, ki se tako praviloma brani pred resnično ali namišljeno nevarnostjo. Z ustreznim nagobčnikom in/ ali zaščitno rokavico se trener zavaruje pred morebitnim ugrizom, dokler psa ne vzgoji do te mere, da tega pripomočka ne potrebuje več.

Delovni pripomočki:

V procesu usposabljanja trener vzgoje in šolanja psov uporablja različno opremo za vodenje in trening, opredeli primernost njene uporabe pri posameznem tipu psa in problemu, ki ga lastnik želi odpraviti.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Znanja in kompetence:

  • dobro poznavanje psihologije psa in ljudi;
  • ve, kaj pomeni sodelovanje s psom in je strokovnjak s področja kinologije; 
Trenerka vzgoje in šolanja psov se sprehaja s psom na povodcu
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: