Upravljavec strojev in naprav za obdelavo rude in kamnin

Moški, ki upravljajo napravo za transport rude.

Kaj delavec običajno dela:

  • dviga, nalaga in kontrolira transport rude;
  • izvaja pomoč pri vrtanju in polnjenju vrtin;
  • opravlja manj zahtevna rudarska dela, strežbo pri rudarski mehanizaciji in strežbo mehanizaciji za separacijo mineralnih surovin; 
  • izvaja pomoč pri manj zahtevnih meritvah, transportnih delih in pri popravilu podporja.
     

Osebnostne lastnosti:

Priporočljiva je samostojnost, samoiniciativnost in občutek za lastno odgovornost. Zaradi dela na deloviščih v rudnikih, premogovnikih, kamnolomih in v peskokopih mora imeti vrhunske psihofizične sposobnosti, ki se preverjajo na posebnih zdravniških pregledih pred vpisom v izobraževanje ter redno med opravljanjem dela. Zdravstveno stanje mora biti brezhibno ter brez zdravstvenih omejitev. 

Pogoji dela:

Dela v več izmenah, ponoči, v skupini, stoje, v zaprtem prostoru, ob naglih temperaturnih spremembah in nadpovprečni vlažnosti, zaprašenosti, ropotu in slabi osvetlitvi. Hodi po neravnih površinah, se pripogiba in dela v sključeni drži. Pri delu je potreben nadpovprečni fizični napor. Prisotna je stalna nevarnost poškodb, zato je obvezna uporaba zaščitnih sredstev ves čas pri delu pod zemljo oziroma na deloviščih odprtih kopov. Nevarnost zrušitve rova, podora in vdora strupenih plinov ali vode, nevarnost požarov in eksplozij ter psihična utesnjenost so spremljevalci tega poklica.

Delovni pripomočki:

Pri delu uporablja hidravlično podporje, vrtalni stroj, ročno rudarsko orodje, stroje za odvijanje matic, transporterje, vozne enote, ročni dvižni voziček, kladivo, vitel, lokomotive, naprave za preusmerjanje kretnic. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Znanja in kompetence:

  • ima nižjo poklicno izobrazbo,
  • pozna metode izdelave jamskih prostorov, delo z ročnimi orodji in z orodji na mehaniziran pogon ter tehnologijo izdelave prog, nadkopov in jaškov,
     
Vozilo za transport rude in kamnin.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: