Upravljavec viličarja

upravljanje z viličarjem

Kaj delavec običajno dela:

  • nalaga, prevaža in razlaga različne vrste materialov, kar konkretno pomeni dviganje naloženega blaga v transportni položaj, varen prevoz na kraj skladiščenja in smiselno odlaganje, da zavzame čim manj prostora in ne ovira delovnega procesa;
  • skrbi za dokumentacijo blaga in vodi evidenco svojega dela;
  • nadzoruje tehnično stanje in delovanje viličarja;
  • sodeluje pri notranjemu in zunanjemu transportu ter izdaji blaga.

Osebnostne lastnosti:

Upravljalec viličarja je zanesljiv in odgovoren, ima smisel za natančnost in urejenost.

Pogoji dela:

Pri upravljanju viličarja lahko pride do poškodb in nevarnih situacij, med katere sodi tudi delo z nevarnimi, vnetljivimi in eksplozivnimi snovmi. Voznik mora upoštevati predpisano hitrost vožnje, poznati mora pravila nalaganja na vilice in biti pozoren na sodelavce v bližini.

Pri delu uporablja tudi zaščitna sredstva, kot so delovna obleka in obutev, rokavice, vetrovka in po potrebi dežni plašč; upošteva predpise o varnosti pri delu.

Delovni pripomočki:

Upravljalec viličarja uporablja različne vrste viličarjev: ročno električni, električni, električno bočni ali motorni. Motorni viličarji so navadno večji in namejeni razlaganju, pretovarjanju ali nalaganju blaga večjega obsega in teže. Za prevoz blaga uporabljajo lesene in kovinske palete ter različne zaboje in zabojnike.

K dokumentaciji njegovega dela spadajo dobavnice, tovorni listi, odpremnice in dokumentacija blaga.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 2 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 100% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Ima opravljen tečaj za upravljalca viličarja in izpit iz varstva pri delu.
  • Zna oceniti težo tovora in razdaljo vozne poti.
  • Zna varno in zanesljivo izvajati prevoze.
upravljanje viličarja
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: